Analiza Presji Chorobotwórczej w ocenie zdrowotności zbóż

Sumi Agro wprowadza nowatorskie narzędzie oceny zdrowotności zbóż – Analizę Presji Chorobotwórczej.

 

\"rolnictwo,

Nowatorskie narzędzie oceny zdrowotności zbóż zaprezentował dr Daniel Zawada, koordynator ds. doświadczalnictwa i rozwoju produktów Sumi Agro Poland

 

Ważnymi narzędziami wykorzystywanymi w integrowanej ochronie roślin są:

 • monitoring występowania agrofagów;
 • progi ekonomicznej szkodliwości- progi te określają, kiedy stosowanie chemicznej ochrony roślin staje się ekonomicznie opłacalne
 • systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin-– systemy te, bazujące na znajomości biologii organizmów szkodliwych

Integrowana ochrona roślin to olbrzymie wyzwanie dla rolnika. Jest to także wyzwanie dla firm fitofarmaceutycznych żeby poszukiwać narzędzi i wspierać rolnika w podejmowaniu decyzji. Takie narzędzie Sumi Agro Poland wprowadziło w 2012 roku dla swoich klientów. Analiza Presji Chorobotwórczej jest oparta głownie na metodach PCR a więc wykorzystuje  elementy biologii molekularnej w diagnostyce chorób roślin uprawnych.

Porażenie powodujące łamliwość podstawy źdźbła określono przy pomocy testu ELISA. Test Elisa – (enzyme-linked immunosorbent assay ) czyli test Immunoenzymatyczny. Służy on do wykrycia określonych białek w badanym materiale z użyciem przeciwciał poliklonalnych lub monoklonalnych skoniugowanych z odpowiednim enzymem. Jest to test jakościowo-ilościowy. Pozwala określić obecność patogena oraz jego nasilenie –  w tym wypadku w skali 1 – 4.

Porażenie pozostałymi patogenami przeprowadzono przy pomocy testów genetycznych PCR  i Real-time PCR.

Test PCR  – (Polymerase Chain Reaction) czyli reakcja łańcuchowa polimerazy. Służy on do wykrycia  DNA metodą powielania łańcuchów DNA w warunkach laboratoryjnych, polegającej na sekwencji wielokrotnego podgrzewania i oziębiania próbki.

Reakcję PCR przeprowadzono w obecności oligonukleotydów umożliwiających identyfikację następujących gatunków grzybów:

 • Puccinia recondita  (Rdza brunatna)
 • Puccinia ssp.   (inne gatunki rdzy – żółta, źdźbłowa)
 • Dreschlera tritici repentis (Brunatna plamistość liści – DTR)
 • Septoria tritici   (Septorioza liści)
 • Septoria nodorum  (Septorioza plew)
 • Rhizoctonia cerealis  (Rizoktonioza)

Test PCR jest to test jakościowy pozwalający wykryć pojedyncze łańcuchy DNA.  W związku z tym wykrywa porażenie chorobą nawet w bardzo początkowym etapie infekcji.

Test Real-time PCR to ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy DNA (qPCR, z ang. quantitative PCR; nazywana też PCR w czasie rzeczywistym) – czuła metoda analityczna stosowana w genetyce, biologii molekularnej i innych pokrewnych dziedzinach. Ilościowy PCR wykorzystując techniki fluorescencyjne, pozwala na monitorowanie ilości produktu reakcji w czasie jej trwania.

Reakcję Real-time PCR przeprowadzono dla  identyfikacji następujących gatunków grzybów:

 • Fusarium graminearum
 • Fusarium culmorum 
 • Fusarium sporotrichioides
 • Fusarium poae

Zestawienie wyników badań przy pomocy testów daje rolnikowi informację jakie  jednostki chorobowe na danej plantacji pszenicy ozimej stanowią dla niego zagrożenie (dotyczy wszystkich chorób) i na jakim poziomie.

Wyniki są  bardzo pomocne w doborze właściwych fungicydów, w określaniu optymalnych terminów wykonywania zabiegów ochrony roślin,  a tym samym pozwalają uzyskać wysoką efektywność tych zabiegów, spełniając jednocześnie wymogi integrowanej ochrony roślin.

Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here