Ardanowski: cyfryzacja szansą na sprawne zarządzanie rolnictwem

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wraz z innymi unijnymi ministrami podpisał w Brukseli deklarację o współpracy w cyfryzacji sektora rolno-spożywczego.

rolnik, rolnictwo, portal rolny, cyfryzacja rolnictwa, technologie cyfrowe,

Podczas panelu „Digitalizacja rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich” zorganizowanego z okazji Dnia Cyfryzacji, który odbywał się wczoraj w Brukseli minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wraz z innymi unijnymi ministrami podpisał deklarację o współpracy w cyfryzacji sektora rolno-spożywczego. Dokument wskazuje się, że technologie cyfrowe mogą być wsparciem dla sektora rolno-spożywczego.

Ardanowski zwrócił uwagę, że wszechobecnie wkraczająca już dziś cyfryzacja nie może być celem samym w sobie, lecz ma służyć ludziom w lepszym, bardziej racjonalnym wykorzystaniu zasobów.

– Rośnie produktywność, ale też musimy ciągle pamiętać o tym, jak wielka jest skala głodu na świecie i ile osób umiera z tego powodu – podkreślił minister.

– Powinniśmy się wspólnie zastanowić, jak te nowe, cudowne techniki oferowane przez świat nauki wykorzystać dla dobra człowieka – stwierdził szef polskiego resortu rolnictwa.

Minister podniósł też kwestię rywalizacji o te same rynki przez kraje członkowskie. Zwrócił uwagę, że należy zastanowić się nad wzajemną współpracą, która nie będzie pozbawiona konkurencyjności, ale będzie służyła rozwoju całego europejskiego rolnictwa.

Szef polskiej delegacji przedstawił podejmowane w Polsce prace związane z cyfryzacją zwracając uwagę, że może ona być szansą na sprawne zarządzanie rolnictwem.

Poinformował o wdrożeniu e-wniosku w obszarze płatności bezpośrednich, co jest szczególnie ważne biorąc pod uwagę 1,3 mln gospodarstw rolnych w naszym kraju, które wnioskują o pomoc oraz o wykorzystaniu Internetu do zgłaszania przemieszczeń zwierząt. Podkreślił, że Polska szuka także nowych możliwości, np. w formie rolnictwa precyzyjnego.

Minister zwrócił także uwagę na wyzwanie, jakim stają się coraz częściej występujące klęski żywiołowe. W czasie zeszłorocznej suszy, która dotknęła m.in. Polskę, rolnicy otrzymali bardzo dużą pomoc finansową. Wymagało to oszacowania strat.

– Trwają prace nad wykorzystaniem technologii satelitarnych do zobiektywizowania tego procesu. Staramy się także wykorzystać techniki cyfrowe do uwiarygadniana żywności najwyższej jakości, gdyż chcemy konkurować nie ilością żywności, ale jej jakością. Wdrażamy program znakowania wołowiny z wykorzystaniem technologii blockchain. Staramy się, aby wdrażane działania były dla rolników zrozumiałe i przynosiły im korzyści – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

W przyszłości problemem dla wszystkich może być brak siły roboczej. Znalezienie alternatywy jest szczególnie ważne dla kraju takiego jak Polska, która produkuje m.in. dużo owoców miękkich.

– Skala wyzwań w rolnictwie jest ogromna, niektórych z nich nie umiemy jeszcze dziś nazwać. Techniki cyfrowe mogą pomóc rozwiązać wiele problemów – powiedział minister i dodał, że technologie cyfrowe, rolnictwo precyzyjne i inne innowacje z pewnością mogą przyczyniać się do zwiększenia efektywnej produkcji żywności z zachowaniem jej zrównoważonego charakteru.

– Należy pamiętać, że Europa ma do odegrania dużą rolę w wyżywieniu świata. Wykorzystując technologie cyfrowe, trzeba mieć także na uwadze wymiar ludzki i etyczny – podkreślił ponownie minister Ardanowski, zwracając jednocześnie uwagę, że powinny one służyć przede wszystkim ludziom, a celem Unii Europejskiej powinna być współpraca, a nie rywalizacja, także w obszarze wykorzystywania nowych technologii w celu zaspokajania potrzeb ludzkości.

Redakcja AgroNews, na podst. MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here