ARiMR wybrała 10 firm, które zajmą się utylizacją zwierząt w 2021 roku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wybrała 10 firm, które będą  w 2021 roku świadczyć usługi utylizacyjne z dofinansowaniem państwa.

ARiMR pokryje za rolników w całości lub w części koszty obejmujące zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich. Pomoc odbywa się na zasadzie pomocy tzw. pomocy krajowej i jest w całości finansowana z budżetu krajowego.

Zmiana w kategoriach wagowych świń

Zasady korzystania z  usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji nie odbiegają od lat  poprzednich. Wyjątek stanowią kategorie wagowe świń – w tym roku wprowadzono jedynie dwie kategorie: do 50 kg i powyżej 50 kg.

Pomoc należy się każdemu rolnikowi, poza jednym wyjątkiem: wsparcia nie otrzymają producenci, którzy nie spełniają kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Wysokość wsparcia zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE – gąbczaste zwyrodnienie mózgu)” – podaje ARiMR.

Rolnicy dobrze oceniają współpracę z ARiMR

W przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja dofinansuje jedynie do 75% poniesionych przez producenta rolnego kosztów. W przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Lista firm utylizacyjnych, do których usług dopłaci Agencja w 2021 roku:

  • Eko – Stok Sp. z o.o.,
  • Energoutil Sp. z o.o.,
  • Jasta Sp. z o.o.,
  • PP-H Hetman Sp. z o.o.,
  • PPP Bacutil Sp. J.,
  • Promarol-Plus Sp. z o.o.,
  • Saria Polska Sp. z o.o.,
  • Struga S.A.,
  • ZP-H Rakowscy Sp. J.,
  • ZR-P “Farmutil HS” S.A.

AM/Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here