ARiMR zaprasza dzieci do udziału w konkursie fotograficznym

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza dzieci z obszarów wiejskich do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu”. Konkurs fotograficzny dla dzieci ze szkół podstawowych z obszarów wiejskich  ma przede wszystkim na celu zachęcenie do segregowania odpadów i recyklingu.

ARiMR zaprasza dzieci do udziału w konkursie fotograficznym
ARiMR zaprasza dzieci do udziału w konkursie fotograficznym

“Poprzez udział w konkursie, w którym de facto wykorzystane będą odpadki i śmieci, pragniemy zachęcić dzieci a za ich pośrednictwem również dorosłych do dbania o przestrzeń lokalną, a szczególnie pobliskie środowisko przyrodnicze” – argumentuje ARIMR

Autorska praca z odpadów

Przedmiotem konkursu będzie przygotowanie autorskiej pracy z odpadów, w tym z plastiku, metalu, papieru lub innych opakowań głównie z materiałów niedegradowalnych. Praca może przybrać dowolną formę np. rzeźby lub instalacji. Wykonawca będzie miał za zadanie sfotografować pracę i zdjęcie przesłać na wskazany adres e-mailowy ARiMR. Materiał zdjęciowy zostanie opublikowany na stronie i w mediach społecznościowych ARiMR. Ze zwycięskich i wyróżnionych prac, po dostarczeniu ich przez uczestników już po finale konkursu do siedziby ARiMR, utworzymy wystawę.

Fotografie, które otrzyma Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą zostać także  wykorzystane w innych działaniach informacyjno – promocyjnych Agencji.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

  1. Konkurs trwa od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 16 sierpnia 2021 r.
  2. Uczestnikiem konkursu może być dziecko w wieku od 7 do 15 lat (szkoła podstawowa) z obszaru wiejskiego, z wyjątkiem dzieci pracowników ARiMR (w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym), którego rodzic lub opiekun prawny wyrazi na to zgodę.
  3. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 1 pracę (fotografię) prezentującą jedną autorską pracę (rzeźbę, instalację etc.) z odpadów. W przypadku nadesłania większej liczby prac (fotografii jednej lub kilku prac z odpadów) zgłoszenie nie zostanie przyjęte.
  4. Technika wykonania prac – fotografii jest dowolna (np. aparat cyfrowy, smartfon).
  5. Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.arimr.gov.pl.

WARUNKI KONKURSU

1. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 1 pracę — zdjęcie, wykonane samodzielnie (fotografia musi być pracą autorską), co oznacza, że wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

2. Zdjęcia należy przesłać do dnia 16 sierpnia 2021 r. na adres mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl w tytule wiadomości pisząc: konkurs fotograficzny pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu”.

3. Zdjęcia w formacie JPG powinny być zapisane w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (bez kompresji).

4. Fotografii powinien towarzyszyć opis zawierający: tytuł zdjęcia, datę oraz miejsce jego wykonania, dane personalne autora – Uczestnika konkursu i reprezentującego go rodzica/opiekuna prawnego. Do przesyłki ze zdjęciem należy załączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1. do Regulaminu wraz z podpisanymi oświadczeniami, stanowiącymi Załącznik nr 1.1 i Załącznik nr 1.2. W formularzu zgłoszeniowym należy podać dane dziecka — Uczestnika konkursu, takie jak: imię i nazwisko, rok urodzenia, a także dane rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci: adresu do korespondencji, oraz numeru telefonu oraz adresu e-mail.

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia muszą być czytelnie wypełnione i podpisane (skany dokumentów własnoręcznie podpisanych lub dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym). Osobę niepełnoletnią reprezentuje rodzic/opiekun prawny wobec powyższego Formularz zgłoszeniowy wraz oświadczeniami, stanowiącymi Załącznik nr 1.1 i Załącznik nr 1.2. muszą zostać własnoręcznie podpisane przez uczestnika Konkursu, który ukończył 13 rok życia i osobę go reprezentującą.

5. Nadesłanie prac na adres e-mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl  (w tytule wiadomości pisząc: konkurs fotograficzny pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu”) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i pozostałymi załącznikami oznacza, że Uczestnik konkursu oraz rodzic/opiekun prawny Uczestnika konkursu zapoznali się z treścią  Regulamin konkursu i akceptują jego treść.

Dziś rusza pomoc dla pszczelarzy

JURY

Zdjęcia będą oceniane przez czteroosobowe jury składające się z pracowników Biura Prasowego ARiMR. Pracom jury będzie przewodniczył/a Zastępca Dyrektora Biura Prasowego.

KRYTERIA OCENY NADESŁANYCH PRAC

Zdjęcia oceniane będą pod względem:

  • Jakości i estetyki
  • Siły przekazu/kreatywności
  • Związku z przesłaniem zawartym w nazwie: Recykling.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości dnia 31 sierpnia 2021 roku na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl

Nagrodzone zdjęcia zostaną umieszczone na stronie ARiMR wraz z informacją, kto jest ich autorem.

NAGRODY

W dniu 31 sierpnia br. ogłosimy wyniki konkursu i uhonorujemy wszystkich uczestników drobnymi upominkami m.in. ekologicznymi artykułami papierniczymi i szkolnymi oraz artykułami z elementami odblaskowymi z logo ARiMR, a laureatów I, II i III miejsca wartościowymi nagrodami rzeczowymi.

Źródło: ARiMR

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 5 =

Advertisement
11,159FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
4,142ObserwującyObserwuj
6,120SubskrybującySubskrybuj

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE