ASF: Komu przysługuje pomoc, w jakiej kwocie i jakie formalności musisz spełnić?

Afrykański Pomór Świń rozlewa się na całą Polskę. Hodowcy zmuszani są do likwidacji stad, mimo iż w ich obejściu ASF nie stwierdzono. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc dla poszkodowanych przez ASF rolników w dwóch wariantach.

Pomoc finansowa dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji świń

W chwili obecnej w ramach działań bioasekuracyjnych (związanych z występowaniem ASF) w DWK realizowany jest program pomocy finansowej dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Realizacja programu odbywa się zgodnie z zapisami w § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR.

Kwota pomocy stanowi iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie (jednak nie więcej niż 50 szt.), kwoty 0,36 zł oraz liczby dni obowiązywania zakazu utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 9, art. 45 ust.1 pkt 3a, art. 46 ust. 3 pkt 3a, art. 47 ust. 1 lub art. 48b ust.1 pkt.2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w danym roku kalendarzowym.

Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń, na wniosek producenta świń złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/asf-pomoc-finansowa-dla-producentow-swin.html

Pomoc jest realizowana na obszarze całego kraju.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Refundacja wydatków poniesionych na dostosowanie gospodarstwa do wymogów utrzymywania świń w związku z występowaniem ASF

Ponadto zgodnie z zapisami § 13e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizowany jest program związany z refundacją wydatków poniesionych na dostosowanie gospodarstwa do wymogów utrzymywania świń w związku z występowaniem ASF.

Pomoc polega na refundacji wydatków (do 50%) poniesionych przez producentów rolnych na dostosowanie gospodarstw do programu bioasekuracji i dotyczy:

  • zakupu mat dezynfekcyjnych,
  • zakupu sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,
  • zakupu odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,
  • zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych.

Do ARiMR po rekompensatę za zakaz produkcji świń

Termin składania wniosków w danym roku kalendarzowym ogłasza minister właściwy do spraw rolnictwa na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra najpóźniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków. W ślad za ogłoszeniem na stronach Agencji udostępniony zostaje wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi sposobu realizacji programu.

Oprac. Agata Molenda

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × five =

Advertisement
11,159FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
4,161ObserwującyObserwuj
6,120SubskrybującySubskrybuj

Firma Bayer zaprezentowała w polu swoje innowacyjne technologie

Firma Bayer zaprezentowała innowacje produktowe rozwijane w ofercie dla rolnictwa w sezonie 2020-2021. Spotkanie w formule polowej odbyło się w Centrum Doradztwa Technicznego Bayer...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE