Aż sześć nowych produktów w portfolio Arysty

  Rośnie portfolio Arysty LifeScience.  Oferta firmy powiększyła się właśnie o fungicyd Balear 720 SC, herbicydy Bagira 040 EC, Dicotex 202 SL, Golf Extra, insektycyd Deltakill oraz regulator wzrostu Paket 250 EC.

  Balear 720 EC  (s.a. chlorotalonil) to fungicyd przeznaczony do zapobiegawczego stosowania w ochronie pszenicy ozimej przed septoriozą paskowaną liści, septoriozą plew, mączniakiem prawdziwym oraz rdzą brunatną.

  Herbicyd Bagira 040 EC (s.a. chizalofop p-tefurylowy) można zastosować w uprawach rolniczych (burak cukrowy, rzepak ozimy i jary, peluszka, groch zwyczajny siewny uprawiany na suche nasiona) oraz warzywniczych (cebula, marchew) do selektywnego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych.

  Preparaty Dicotex 202 SL oraz Golf Extra (s.a. 2,4-D, MCPA, mekoprop-P, dikamba) przeznaczone są do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych na trawnikach, boiskach sportowych, polach golfowych oraz innych rekreacyjnych terenach trawiastych.

  Środek Deltakill (s.a. deltametryna) zastosują rolnicy do ochrony rzepaku ozimego przed chowaczami i słodyszkiem, pszenicy ozimej przed mszycami oraz ziemniaków przed larwami i chrząszczami stonki ziemniaczanej.

  Z kolei regulator wzrostu Paket 250 EC (s.a. trineksapak etylu) przeznaczony jest do zapobiegania nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli w uprawach ozimych pszenicy, jęczmienia oraz pszenżyta, a tym samym skrócenia i usztywnienia źdźbeł i wyleganiu łanu.

  Poza tym zmieniła się nazwa środka Fungazil 100 SL na Diabolo 100 SL. Preparat Diabolo 100 SL (s.a. imazalil) to środek grzybobójczy przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka (sadzeniaków) przed chorobami przechowalniczymi.

  Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here