Bariery dla rozwoju gospodarstw

    W dniu 2 sierpnia br. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo. Rozporządzenie wprowadziło regulacje dające możliwość zaliczenia do przedmiotów niepodlegających egzekucji: budynków gospodarczych i gruntów rolnych oraz budynków gospodarczych magazynowych, składowych, przechowalni oraz szklarni, tuneli foliowych i inspektów do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym wraz z wyposażeniem, a ponadto, podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów.

    Znacząca część kredytów udzielanych rolnikom jest zabezpieczona poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach należących do tych osób, przy czym z reguły są nimi przede wszystkim budynki gospodarcze i grunty rolne, ponieważ rolnicy najczęściej nie są właścicielami innych nieruchomości, a także poprzez obciążenie zastawem rejestrowym maszyn i urządzeń, takich jak ciągniki, kombajny i inne.

    ZOSTAW ODPOWIEDŹ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here