Będą zmiany zasad szacowania strat w rolnictwie

Resort rolnictwa szykuje zmiany w wytycznych dla komisji szacujących straty w gospodarstwach. Nowe zasady mają dotyczyć m.in. obowiązku ubezpieczania użytków zielonych.

Proponowane zmiany w wytycznych dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych były omawiane na spotkaniu wiceministra Rafała Romanowskiego z przedstawicielami wojewodów, ośrodków doradztwa rolniczego i izb rolniczych.

Czego mają dotyczyć zmiany w szacowaniu strat w rolnictwie w 2019 roku?

  1. 1. Wprowadzenia proporcjonalnego do procentowych strat liczenia kosztów nieponiesionych uwzględnianych przy szkodach co najmniej 70 proc. ;
  2. Całkowitej rezygnacji z określania daty wystąpienia szkody w przedziale czasowym;
  3. Uzależnienia udzielenia pomocy na odtworzenie środka trwałego w gospodarstwie rolnym od poniesienia szkód w produkcji rolnej przekraczających 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat (lub średniej z trzech lat wybranych z pięciu bez wielkości najwyższej i najniższej);
  4. Uszczegółowienia, że warunek ubezpieczenia dotyczy upraw rolnych bez użytków zielonych (łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych).

Na spotkaniu omawiano także zasady sporządzania protokołów z szacowania strat, których aktywny formularz dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Redakcja AgroNews, na podst. MRiRW, fot. MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here