Będzie dodatkowa pomoc dla producentów trzody chlewnej?

Samorząd rolniczy zwrócił się do resortu rolnictwa o wprowadzenie dodatkowego wsparcia dla producentów trzody chlewnej – w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

pomoc dla producentów trzody chlewnej, świnie, pomoc dla rolników, ceny świń, Wiktor Szmulewicz, Krajowa Rada Izb Rolniczych,

Do tej pory płatności związane do zwierząt przysługiwały hodowcom do ilości sztuk bydła domowego (Bos taurus), owcy domowej (Ovis aries) i kozy domowej (Capra hircus).

KRIR walczy o dodatkową pomoc dla producentów trzody chlewnej

– Naszym zdaniem w tej grupie powinni znaleźć się również hodowcy trzody chlewnej. Według danych GUS pogłowie świń w czerwcu 2018 r. liczyło 11 827,5 tysięcy sztuk. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku nastąpił wzrost o 4,2 proc. Wzrost pogłowia wystąpił w grupie warchlaków o 4,8 proc. i świń na ubój (tuczników) o 10,2 proc. W pozostałych grupach pogłowie obniżyło się, prosiąt o 4,8 proc., świń na chów o wadze 50 kg i więcej o 1,7 proc., w tym loch o I ,6 proc.”. Liczebność trzody wzrosła, ale cena spadła. Z analizy rzeczoznawców Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w I połowie tego roku przeciętnie za I kg żywca wieprzowego płacono w skupie 4,49 zł, czyli o 13,8  proc. mniej od ceny I poi. 2017 r. Na targowiskach ta cena kształtowała się na poziomie 4,92 zł i była o 1,8 proc. niższa niż przed rokiem – wyjaśnia Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Sytuację na rynku trzody chlewnej utrudnia afrykański pomór świń.

– Naszym zdaniem powinno się wprowadzić zmianę w ustawie polegającą na dołączeniu loch do płatności do zwierząt. Pozwoliłoby to w większym stopniu zrekompensować wysokie koszty produkcji i koszty ponoszone na bioasekurację – dodaje Szmulewicz.

Redakcja AgroNews, na podst. KRIR, fot. dreamstime.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here