Bez poprawek do noweli pozwalającej na pierwokup prywatnych lasów przez państwo

Senatorowie uchwalili bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o lasach, której projekt przygotował rząd.

 

\"rolnictwo,
 

Nowelizacja nadaje Skarbowi Państwa, czyli Lasom Państwowym, prawo pierwokupu lub wykupu prywatnych gruntów leśnych po cenach rynkowych od osób fizycznych oraz prawnych.

Przepisy obejmują grunty oznaczone jako lasy w ewidencji gruntów i budynków, przeznaczone do zalesiania, objęte  uproszczonym planem urządzenia lasu.

Prawo pierwokupu ma dotyczyć przypadków, gdy grunty leśne będą nabywane na podstawie umowy sprzedaży. Wykup odnosi się do sytuacji, kiedy grunty będą nabywane na podstawie umowy innej niż sprzedaż, np. zamiany czy darowizny. Pierwokup i wykup nie będzie dotyczyć przypadków zbycia gruntów na rzecz szerokiego kręgu osób bliskich czy dziedziczenia ustawowego i testamentowego, a także zbycia gospodarstwa rolnego, którego część stanowią grunty leśne.

1 maja br. mija 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej i gruntów leśnych przez cudzoziemców.

31 marca br. Sejm przyjął rozwiązania, które chronią ziemię rolną przed niekontrolowanym wykupem po tej dacie. W Polsce lasy prywatne zajmują ok. 2 mln ha powierzchni. Ich ewentualny wykup groziłby niezrealizowaniem obowiązku powiększania areału lasów narodowych przez Lasy Państwowe. Nowelizacja ma przyczynić się do zwiększenia obszaru lasów stanowiących własność Skarbu Państwa.

Lasy prywatne zostaną objęte standardami zagospodarowania i ochrony obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym „Lasy Państwowe”. Ustawa ma wejść w życie 30 kwietnia 2016 r.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Amiga Commodore

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here