BHP w rolnictwie – prasa do słomy

Każdego roku na polskiej wsi dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków przy pracy. W pierwszym kwartale br. odnotowano 2751 zdarzeń wypadkowych w naszym kraju, natomiast w Wielkopolsce zgłoszono już 346 wypadków w tym 2 śmiertelne. Szczególnie niebezpieczny okres wypadkowy już się zbliża – żniwa, to czas wzmożonych prac polowych oraz zwiększonego wysiłku fizycznego.

Stan techniczny prasy

Popularna „presa” czyli prasa do słomy jest niezastąpiona maszyną w okresie żniwnym. Przed przystąpieniem do pracy każdy rolnik powinien zapoznać się z instrukcją eksploatacji prasy, ciągnika i wałka przegubowo-teleskopowego. Należy sprawdzić stan techniczny prasy, zwłaszcza układ jezdny, instalacje hydrauliczne oraz stan dyszla zaczepowego który zabezpieczamy zawleczką na sworzniu zaczepowym (jeśli nie jest to zaczep automatyczny). Pamiętać musimy o połączeniu instalacji elektrycznej i hydraulicznej z ciągnikiem. Rolnik przystępuje do pracy ubrany w dopasowaną odzież roboczą, buty pełne i czapkę. Przy demontażu noży zakładamy rękawice ochronne, natomiast ostrzenie wykonujemy w okularach ochronnych. W sytuacji kiedy występuje zapylenie przekraczające najwyższe dopuszczalne stężenie rolnik powinien zastosować ochrony dróg oddechowych.

Uwaga na drogach publicznych

Przed przejazdem po drogach publicznych należy pamiętać o podniesieniu i zabezpieczeniu podbieracza i sprawdzeniu sygnalizacji oświetleniowej. Na tylnej ścianie umieszczamy trójkątną tablice (pojazd wolno poruszający się), oraz zespolone lampy w przypadku jeżeli prasa nie jest w nie wyposażona a ciągnikowe nie są widoczne. Jadać po drodze publicznej należy stosować się do przepisów ruchu drogowego i przepisów transportowych. Przypominamy, że artkuł 24 ust 6 ustawy prawo o ruchu drogowym stwierdza, że kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo i – w razie potrzeby zatrzymać się w celu ułatwienia wyprzedzania.

Prasa może być podłączona do ciągnika przez wał przegubowo-teleskopowy wyposażony w sprawne osłony, który można instalować tylko przy wyłączonym WOM, wyłączonym silniku, na zaciągniętym hamulcu i wyjętych kluczykach ze stacyjki. Zabronione jest przechodzenie nad i pod wałem, oraz wykonywanie ostrych skrętów ciągnikiem podczas pracy.

Najczęstsze wypadki

Najczęściej do wypadków przy prasie dochodzi przy próbach oczyszczenie zapchanej maszyny, dlatego w zaistniałej sytuacji należy zatrzymać zestaw, wyłączyć silnik ciągnika, wyjąć kluczyk ze stacyjki i zaciągnąć hamulec.

Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina, że nie wolno uruchamiać maszyny dzieciom, osobom nietrzeźwym lub po spożyciu środków odurzających. Nie wchodzimy na prasę która jest w ruchu, oraz nie przewozimy na niej osób i zwierząt. Zachęcamy również do stosowania dobrych praktyk:

  • umieszczenie w ciągniku apteczki pierwszej pomocy,
  • robić przerwy w pracy (regeneracja organizmu),
  • posiadać telefon komórkowy (pozwala na wezwanie natychmiastowej pomocy),
  • nie zapominać o uzupełnianiu płynów chłodzących w upalne dni.

Statystki wypadkowości ukazują pocieszające dane o zmniejszającej się liczbie wypadków w rolnictwie, co świadczy o zmianie świadomości społecznej rolników dbających o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Wielkopolska Izba Rolnicza współorganizuje spotkania i konkursy nt. zapobiegania wypadkom przy pracy na terenach wiejskich, oraz aktywnie uczestniczy w posiedzeniach komisji do spraw BHP w rolnictwie indywidualnym.

Paweł Bydałek
Źródło: PIP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here