Biała plamistość liści truskawki, mszyce w porzeczkach. Sprawdź aktualny komunikat jagodowy

Prezentujemy aktulane zalecenia ochrony dla maliny, porzeczki, agrestu oraz truskawki.

Maliny
Na plantacjach malin należy przeprowadzać obserwację pędów. Po stwierdzeniu na pędach galasowatych narośli w ich dolnej części oraz na szyjce korzeniowej, zalecane jest ich wycinanie i palenie. Ograniczy to aktywność agrofagów takich jak pryszczarek malinowiec, galasówka maliniak i przeziernik malinowiec.
 

 
\"rolnictwo,
Fot.1 Galas spowodowany przez przeziernika malinowca.

Szkodliwość tych agrofagów polega na deformacji roślin, co negatywnie wpływa na wzrost i plonowanie roślin.
Od wczesnej wegetacji wskazane jest również przeprowadzanie lustracji szczególnie pod kątem chorób takich jak mączniak prawdziwy maliny, rdza maliny, zgnilizny korzeni maliny.
 
Agrest, Porzeczka
Proponuję wykonywać lustrację na obecność amerykańskiego mączniaka agrestu. Przypominam, że grzyb ten poraża najsilniej agrest, a także niektóre odmiany czarnej porzeczki. Od wczesnej wiosny na młodych rozwijających się, wierzchołkowych liściach i pędach pojawiają się białe, pylące plamy. Dlatego bardzo ważnym zabiegiem jest ograniczenie źródła infekcji poprzez WYCINANIE i usuwanie porażonych pędów z plantacji. Ten prosty zabieg zwiększa skuteczność późniejszej ochrony chemicznej wykonywanej na plantacjach.
 

\"rolnictwo,
Fot.3 Agrest ‘Invicta’ – rozwój roślin na dzień 13.04.2015 (Brzezna).

 

Na ten moment można zaobserwować na pąkach wierzchołkowych żerowanie krzywika porzeczkowiaczka. Czerwone gąsienice wyjadają wnętrze pąków zostawiając gruzełkowate odchody, przenosząc się potem w rejon rozet liściowo-kwiatowych. Szkodnik ten może uszkadzać nawet do kilkudziesięciu procent pąków. Skuteczne niszczenie agrofaga warunkuje dokładne pokrycie cieczą roboczą całych pędów opryskiwanych roślin.
Na plantacjach porzeczki czarnej pojawiają się już przędziorki. Wskazana jest zatem lustracja plantacji na ich obecność. W tym celu należy sprawdzić 200 sztuk losowo wybranych liści na pędach porzeczki przy ziemi. Próg szkodliwości wynosi 2 stadia ruchome przędziorka na 1 liść. Lustrację należy przeprowadzać systematycznie, nie rzadziej niż co 2 tygodnie.

\"rolnictwo,
Fot.4 Porzeczka czarna ‘Tisel’ – rozwój rośliny na dzień 13.04.2015 (Brzezna).

Zwracam również uwagę na mszyce w porzeczkach czerwonych. Tu najgroźniejsza jest mszyca porzeczkowo-czyściecowa. Bywa, że zwalczanie konieczne jest nawet przed kwitnieniem.

\"rolnictwo,
Fot.5 Mszyca porzeczkowo- czyściecowa w porzeczkach – objawy żerowania.

 

Uwaga! Komunikaty dotyczące porzeczek przygotowywane są we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Producentów Czarnej Porzeczki.

Truskawka
Na plantacjach przykrytych agrowłókniną należy rozpocząć lustrację na obecność chorób liści.
W pierwszej kolejności zwracam uwagę na białą plamistość liści truskawki. Po zaobserwowaniu pierwszych plam wskazany będzie zabieg zabezpieczający preparatem.
 

\"rolnictwo,
Fot.6 Biała plamistość liści truskawek – charakterystyczne jasne plamy z ciemną obwódką
.

W uprawie truskawki na chwilę obecną należy zwrócić uwagę na zachwaszczenie. Stosowanie herbicydów w uprawie truskawki wskazane jest  tylko przed rozpoczęciem kwitnienia truskawek lub po zbiorze owoców. Do dyspozycji plantatorzy mają środki doglebowe np. napropamid, który zabezpieczy plantację przed niepożądanymi chwastami jednorocznymi jedno- i niektórymi dwuliściennymi do 3 miesięcy oraz herbicydy dolistne, które stosuje się na kiełkujące już chwasty. Herbicyd należy dostosować względem rodzaju chwastu (jednoliścienny, dwuliścienny) oraz względem jego fazy rozwojowej.

Źródło: Bayer CropScience

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here