BNP Paribas umożliwi mikro, małym i średnim firmom skorzystanie z Tarczy Finansowej PFR

Klienci BNP Paribas będą mogli składać wnioski o subwencję PFR w systemie bankowości elektronicznej. Pomoc skierowana jest do firm, które ucierpiały w wyniku epidemii COVID-19. Przedsiębiorstwa spełniające warunki Tarczy Finansowej PFR będą mogły uzyskać preferencyjne finansowanie na 3 lata i umorzyć je po 12 miesiącach nawet w 75 proc. procentach, jeżeli pomimo strat utrzymają działalność i zatrudnienie. Maksymalna kwota subwencji w przypadku mikroprzedsiębiorstw wynosi 324 tys. zł, a w przypadku MŚP – 3,5 mln zł. Przyjmowanie wniosków w Banku BNP Paribas rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni.

Wszystko Poprzez bankowość online

– Nasz bank znalazł się w gronie instytucji, które zapewnią obsługę programu. Cieszymy się, że również w ten sposób będziemy pomagać naszym klientom. Wszystkie formalności będą mogli przeprowadzić w systemie bankowości elektronicznej Banku BNP Paribas – mówi Jerzy Śledziewski, wiceprezes zarządu Banku BNP Paribas, odpowiedzialny za Obszar Bankowości Korporacyjnej i Obszar Bankowości MSP. – Poprzez bankowość online, przedstawiciel klienta będzie mógł wypełnić wniosek, złożyć wymagane oświadczenia, podpisać umowę i odebrać decyzję PFR. Przyznane środki trafiają na konto firmy prowadzone w naszym banku – wyjaśnia Jerzy Śledziewski.

Kto będzie mógł skorzystać

Z Tarczy Finansowej PFR dla mikrofirm będą mogli skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający od 1 do 9 pracowników, nie licząc właściciela, jeżeli roczny obrót firmy lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. Oferta dla MŚP skierowana jest do przedsiębiorstw zatrudniających do 249 pracowników, o rocznych obrotach do 50 mln EUR lub sumie bilansowej do 43 mln EUR. Mikro, małe i średnie firmy będą mogły skorzystać z pomocy PFR, jeżeli na skutek epidemii ich obroty lub przychody ze sprzedaży spadły co najmniej o 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu ubiegłego roku. Pomoc adresowana jest do polskich firm – z rezydencją podatkową w Polsce i tutaj rozliczających podatki za ostatnie 2 lata obrotowe. Muszą to być przedsiębiorstwa, które na koniec 2019 roku prowadziły działalność i nie zalegały z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Przy czym nie może być otwarte wobec nich postępowanie upadłościowe, likwidacyjne ani restrukturyzacyjne.

Jak będzie liczona kwota subwencji?

W przypadku firm mikro, kwota subwencji obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych i kwoty bazowej zależnej od skali spadku przychodów. Kwota przyznanej subwencji dla MŚP będzie wyliczana w zależności od skali utraconych przychodów jako procent przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2019 roku. Uwzględniając średnie przychody firm, PFR szacuje, że średnia wysokość subwencji wyniesie 70-90 tys. zł w przypadku mikroprzedsiębiorstw oraz ok. 1.9 mln zł w przypadku firm małych i średnich. Otrzymane środki wszystkie przedsiębiorstwa będą mogły wykorzystać na finansowanie swojej działalności gospodarczej bądź na przedterminową spłatę kredytów (na ten cel można przeznaczyć nie więcej niż 25 proc. środków z subwencji). Pozyskane wsparcie nie może zostać użyte do przejmowania innych firm ani do rozliczeń z właścicielem i jego osobami lub podmiotami powiązanymi. Szczegółowe warunki będą określone w umowie subwencji.

Więcej o informacji o programie Tarcza Finansowa PFR i o tym, jak skorzystać z subwencji za pośrednictwem Banku BNP Paribas, znaleźć można na stronie internetowej: bnpparibas.pl/tarcza

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here