Branża mięsna dyskutowała o bezpieczeństwie żywności

W dniach 9-10 marca w hotelu Zamek Ryn odbyła się druga edycja konferencji pt. „Bezpieczeństwo żywności – nadzór, podział kompetencji oraz doświadczeń we współpracy pomiędzy służbami weterynaryjnymi a przetwórcami”, zorganizowana przez Związek Polskie Mięso. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Weterynarii oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

AgroNews.com.pl objął patronem medialnym konferencję.

 

\"rolnictwo,
 

Liczni przedstawiciele zakładów mięsnych oraz reprezentanci terenowych inspekcji weterynaryjnych przybyli w dniu 9 marca na II edycję spotkania „Bezpieczeństwo żywności – nadzór, podział kompetencji oraz doświadczeń we współpracy pomiędzy służbami weterynaryjnymi a przetwórcami”. Podczas konferencji zaprezentowano najważniejsze, bieżące zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa produkcji w zakładach mięsnych oraz związane z tym aspekty nadzoru weterynaryjnego. Wydarzenie to było swoistą platformą dyskusyjną, służącą wymianie poglądów na temat współpracy pomiędzy podmiotami branży mięsnej, a inspekcją weterynaryjną. Spotkanie było też okazją do podsumowania i wytyczenia nowych form i zakresu współpracy pomiędzy producentami, a jednostkami nadzorującymi.

Oficjalnego przywitania gości dokonał prezes Związku Polskie Mięso – Witold Choiński, który opowiedział o wyzwaniach rynku, które w najbliższej perspektywie stają przed zakładami mięsnymi. Konferencja rozpoczęła się prelekcją Głównego Lekarza Weterynarii – dr Włodzimierza Skorupskiego na temat roli Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie nadzoru nad zakładami mięsnymi.

Po inaugurującym konferencję wstępie Głównego Lekarza Weterynarii, głos zabrał lek. wet. Zbigniew Ordyński. Podczas tego wykładu, zebrani goście mogli szczegółowo zapoznać się z wymaganiami nadzoru w amerykańskim systemie bezpieczeństwa żywności. Stany Zjednoczone pozostają jednym z najbardziej pożądanych kierunków eksportowych, a ponadto standard produkcji wytyczany przez ten system jest często przepustką do wielu innych krajów eksportowych.

Podczas spotkania na Zamku w Rynie swój wykład wygłosiła również dr Agnieszka Borkowska, która zaprezentowała wymagania rynku izraelskiego i omówiła nową procedurę zatwierdzania zakładów, opracowaną przez Głównego Lekarza Weterynarii.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się również wystąpienie dr Iwony Zawinowskiej, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego w Głównym Inspektoracie Weterynarii. Wychodząc naprzeciw potrzebom zakładów, dr Zawinowska omówiła regulacje prawne w kwestii zwrotów reklamacyjnych.

W dalszej części konferencji, z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prelekcję wygłosiła Aneta Klusek z Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, omawiając nowo obowiązujące przepisy weterynaryjne w sprzedaży bezpośredniej.

Czytaj także:
Sposób na poprawę wydajności produkcji trzody chlewnej

Na konferencji ZPM za stołem prezydialnym nie mogło zabraknąć także przedstawicieli wojewódzkich oraz powiatowych inspekcji weterynaryjnych. Zagadnienie „Personel – najsłabsze ogniwo w produkcji żywności – jak walczyć z uchybieniami?” omówili lek. wet. Bożena Mrówczyńska z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie oraz lek. wet. Włodzimierz Ficek Inspektor ds. bezpieczeństwa żywności z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego w Olsztynie.

Prelekcje zostały zakończone wystąpieniem profesora Jacka Oska – kierownika Zakładu Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

Podsumowaniem konferencji był panel dyskusyjny, w którym zasiedli Główny Lekarz Weterynarii dr Włodzimierz Skorupski, dr Iwona Zawinowska – dyrektor Biura Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego w Głównym Inspektoracie Weterynarii oraz dr Agnieszka Borkowska – Specjalista Biura Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego w Głównym Inspektoracie Weterynarii. Podczas dyskusji eksperci odpowiadali na pytania zebranych, starając się rozwiać wszelkie wątpliwości w problematycznych kwestiach.

Konferencja została zwieńczona uroczystą kolacją na dziedzińcu Zamku w Rynie, która służyła kuluarowym rozmowom.

Redakcja AgroNews, fot. Polskie Mięso

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here