Branża zgłasza pomysły na walkę z ASF

W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa ASF na terenie naszego kraju organizacje producentów, przetwórców oraz lekarzy weterynarii wystosowały pismo do wiceministra rolnictwa Jacka Boguckiego, w którym zgłosiły swoje wnioski i postulaty związane ze zwalczaniem wirusa ASF.

rolnictwo, portal rolny, ASF, produkcja trzody chlewnej, wieprzowina, świnie, KZPPTCh,

Zdaniem organizacji branżowych podstawowy program bioasekuracji powinien obejmować obszar całego kraju. Wszystkie gospodarstwa, które zajmują się produkcją świń powinny wprowadzić zasady bioasekuracji lub zrezygnować z produkcji za rekompensatą.

Plan awaryjny

Według specjalistów niezbędne jest opracowanie kompleksowego programu działań w przypadku drastycznego pogorszenia się sytuacji w zakresie występowania ASF na wypadek wystąpienia choroby na terenach intensywnej hodowli trzody chlewnej np. w Wielkopolsce czy województwie kujawsko-pomorskim.

Dostęp do wiedzy o źródłach zakażeń

Branża uważa też, że zbiorcze, anonimowe raporty dochodzeń epizootycznych powinny być przekazywane do organizacji branżowych. Chodzi o upowszechnienie wiedzy o źródłach zakażeń wśród szerokiej rzeszy producentów świń oraz całego sektora obsługującego producentów świń.

Ubój tylko w ubojni

Zdaniem organizacji likwidacja szarej strefy w obszarze produkcji wieprzowiny powinna być kluczowym zadaniem administracji państwowej. Dlatego wnioskują o to, by uboje odbywały się w zarejestrowanych ubojniach na zasadach uboju usługowego.

Jasne zasady bioasekuracji

Poza tym domagają się, aby wszyscy producenci trzody chlewnej otrzymali w formie pisemnej jasne zasady bioasekuracji oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia stada o zakażenie oraz informacje dotyczące terminów i zasady płatności odszkodowań i rekompensat. 

Podwyżki dla weterynarzy

Branża wnioskuje także o zwiększenie wynagrodzenia inspektorów weterynaryjnych. W opinii specjalistów niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletnich planach łowieckich z uwzględnieniem zwalczania wirusa ASF w populacji dzików.

– Wszystkie odstrzelone dziki w strefach ASF i do 50 km od strefy ochronnej powinny być poddane utylizacji po popraniu próbek przez inspekcję weterynaryjną. Tusze, w oczekiwaniu na odbiór przez zakłady utylizacyjne, składowane byłyby w kontenerach chłodniczych – czytamy w piśmie do wiceministra Jacka Boguckiego.

Więcej laboratoriów

Branża domaga się także uruchomienia nowych laboratoriów, które posiadałyby możliwość odciążenia PIWet w Puławach i skrócenia czasu oczekiwania na wyniki badań.

Redakcja AgroNews, fot.flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here