Bruksela zatwierdziła pomoc dla producentów świń

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy krajowej, z którego będą korzystać producenci rolni z województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego, którzy ponieśli straty w związku z wystąpieniem wirusa ASF.

 

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że pomoc będzie udzielana producentowi świń, którego siedziba stada znajduje się na obszarze objętym częścią II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE lub na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń i z tego powodu  uzyskał obniżone dochody z tytułu prowadzenia produkcji świń.

Z pomocy wyłączeni zostaną producenci rolni, którzy:

  • uzyskali pomoc  w ramach nadzwyczajnej  pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych,

  • uzyskali pomoc  w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny,

  • uzyskali pomoc  w ramach krajowych programów wsparcia, przyznano odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia albo na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii,

  • sprzedali świnie w ramach prowadzonej działalności handlowej, przetwórczej, utylizacji, targów, wystaw, pokazów lub konkursów.

Pomoc będzie udzielana w wysokości kwoty obniżenia dochodu w kwartale,  półroczu lub roku, począwszy od 1 lipca 2017 r.,  w porównaniu do średniego dochodu uzyskiwanego z produkcji świń z trzech ostatnich lat lub trzech lat z okresu pięcioletniego po odjęciu roku z najwyższymi i najniższymi dochodami – z analogicznego okresu. 

Wnioski będą składane do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń, na wniosek tego producenta świń kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej w okresach kwartalnych.

Do wniosku producent świń będzie zobowiązany dołączyć m.in.oświadczenia o kwocie utraconego dochodu.

Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here