ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych.

ARiMR przesuwa nabory wniosków na przetwarzanie i obrót produktami rolnymi

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedowana jest zmiana rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich...

Niewiele czasu zostało na ubieganie się o wsparcie na modernizację gospodarstw

Do 20 września o pomoc w ramach PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy zainteresowani modernizacją swoich gospodarstw. Wnioski można składać we wszystkich pięciu obszarach...

SzczepimySięzKGW – do 15 września można starać się o dofinansowanie z...

Tylko do 15 września biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o udzielenie wsparcia dla tych kół gospodyń wiejskich, które włączą się w akcję promocji szczepień...

Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW na 2021r.

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30...

eWoP – startuje nowa aplikacja ARiMR

1 sierpnia 2021 r. ARiMR uruchomiła nową aplikację eWoP. Umożliwia ona rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i...

ARiMR: hodowcy świń poszkodowani przez ASF mogą składać wnioski o pomoc

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń z terenów objętych restrykcjami w związku z ASF. Wnioski...

Nowy adres portalu ARiMR

Portal ARiMR dołącza do rządowej platformy www.gov.pl, która scala witryny wszystkich ministerstw i innych podmiotów publicznych. Od 1 września 2021 r. strona Agencji znajdować się...

ARiMR zaprasza do udziału w konkursie „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło,...

W organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs pn. „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło, to jest gratka!” mogą wziąć udział Koła Gospodyń Wiejskich...

Unijny kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk dotyczących żywności

W lipcu Komisja Europejska, wraz z zainteresowanymi stronami z branży rolno-spożywczej, oficjalnie ogłosiła unijny kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk dotyczących żywności i wprowadzania...

Modernizacja gospodarstw rolnych – limity wsparcia

W ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski do 20 września 2021 r. Po raz pierwszy w tym samym terminie można...