Weszła zmiana przepisów w zakresie jakości jaj

28 listopada 2023 roku traci moc rozporządzenie Komisji z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007...

Jaka inflacja w listopadzie? GUS podał najnowsze dane

Według wstępnego raportu GUS (z 30.11.2023) ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w listopadzie o 0,7% (+0,3% w październiku) w porównaniu z miesiącem poprzedzającym. Okres stabilizacji cen w skali miesiąca zakończył...

Kontrakty na kukurydzę szorują po dnie. Takich cen nikt się nie spodziewał

O ile w poniedziałek kontrakty na pszenicę i kukurydzę zaliczały swoje długoterminowe minima, to dzień później pszenica odbiła w górę, a kukurydza taniała nadal....

Co wynika z listy firm importujących zboże?

Chyba najprostszy wniosek, jaki nasuwa się po lekturze listy firm, które importowały zboże z Ukrainy jest taki, że to pieniądz rządzi światem, a w biznesie nie ma...

Krajowe i unijne ceny zbóż według MRiRW

Raport MRiRW pokazuje, że ceny średnie krajowe sześciu (z jedenastu) raportowanych zbóż spadły w krajowych punktach skupu w tygodniu kończącym się 19-go listopada 2023. Cenę...

Branża mięsna w Polsce – sytuacja bieżąca i perspektywy – raport

Otoczenie rynkowe całego łańcucha produkcji mięsa jest trudniejsze niż w ubiegłym roku, na co wpływ ma podaż surowca oraz popyt na gotowe produkty. Po...

Unijne kontrakty na zboża tanieją. Przegląd giełd

Notowania unijnej kukurydzy poruszają się w trendzie bocznym. Na giełdzie Euronext-Paryż wycena najbliższej serii kukurydzy spadła w skali tygodnia o 1,25 euro w skali...

Pogorszenie koniunktury w mleczarstwie. Branża potrzebuje wsparcia rządu

Wzrost kosztów surowców, pracy i produkcji przy jednoczesnym spadku cen na światowych rynkach spowodował istotne pogorszenie koniunktury w europejskim mleczarstwie. Odczuwają to także polscy producenci. Dla...

Rynek wieprzowiny: Jakie ceny przed Bożym Narodzeniem?

Na unijnym rynku wieprzowiny dominuje równowaga. W ubiegłym tygodniu ceny skupu żywca wieprzowego były stabilne i nie zanotowano znaczących zmian w stosunku do tych...

Ceny w skupach spadają Co potaniało najbardziej?

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w październiku 2023 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,3%), jak i w porównaniu z analogicznym...
Verified by ExactMetrics