Cena skupu żywca wieprzowego wzrosła o ponad 30 proc. Rośnie też pogłowie świń

W grudniu 2016 r. pogłowie świń liczyło ponad 11 mln sztuk. To o 4,9 proc. więcej niż rok wcześniej – poinformował GUS. Wzrosła także cena za 1 kg żywca wieprzowego – o ponad 30 proc.

 

\"rolnictwo,
 

Według danych GUS, wzrosła liczebność pogłowia wszystkich grup struktury stada, najwięcej prosiąt o 8,4 proc. i loch prośnych o 8,2 proc., warchlaków o 6,7 proc., trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 5,4 proc., trzody chlewnej na rzeź (tuczników) o wadze 50 kg i więcej o 1,3 proc.

Z informacji gus wynika, że na początku grudnia 2016 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło  11 107,5 tys. sztuk i było wyższe o  517,3 tys. sztuk (o 4,9 proc.) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2015 r., a w  porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2016 r. – wyższe o 242,2 tys. sztuk, tj. o 2,2 proc.

GUS ocenia, że stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z grudniem 2015 r. o 44,2 tys. sztuk (o 5,4 proc.)  do  poziomu 858,6 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych  wzrosło o 44,3 tys.  sztuk  (o 8,2 proc.) do  581,5 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2016 r. liczba loch na chów zwiększyła się o 4,9  tys. sztuk (o 0,6 proc.), a  macior prośnych zmniejszyła się o 4,6 tys. sztuk, tj. o 0,8 proc.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno – użytkowych w grudniu 2016 r. wynosił:

  • prosięta o wadze do 20 kg       – 25,1 proc.,
  • warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg     – 28,5 proc.,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej,  z przeznaczeniem na ubój – 38,4 proc.,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej,  z przeznaczeniem na chów – 7,9 proc.,

    • w tym: lochy na chów razem       – 7,7 proc.,

      •  w tym: lochy prośne       – 5,2 proc..

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku grudnia 2015 r. zwiększył się udział prosiąt (o 0,8 p. proc.), warchlaków (o 0,5 p. proc.) oraz grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej  przeznaczonej na chów, w tym loch prośnych (o 0,1 p. proc.), natomiast zmniejszył się udział grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na ubój (o 1,4 p. proc.).

Nadal utrzymuje się duży import młodych świń o wadze do 50 kg. Do grudnia import ten wyniósł  4880,9 tys. sztuk i był wyższy niż w analogicznym okresie 2015 r. o 5,2 proc., a przeciętna waga  żywa 1 zaimportowanej sztuki wynosiła 30,1 kg. Dodatkowo w tym okresie wystąpił trzykrotny wzrost importu świń hodowlanych.

W 2016 r. przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 4,65 zł i była o 8,1 proc. wyższa od notowanej w 2015 r. W obrotach targowiskowych wynosiła ona 4,61 zł, a więc o 1,5 proc. więcej w stosunku do notowanej przed rokiem.

W grudniu 2016 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom 5,03 zł w skupie, a na targowiskach 4,96 zł, tj. odpowiednio o 31  proc. i o 11,5  proc. więcej niż w grudniu 2015 r.

Cena skupu zbóż podstawowych wynosiła w grudniu 2016 r. 62,78 zł za 1 dt i była niższa o 4,6 proc. od notowanej przed rokiem, a w obrotach targowiskowych kształtowała się na poziomie 65,25 zł za  1 dt, tj. o 2,6  proc. niższym od rejestrowanej w 2015 r.

Redakcja AgroNews, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here