Ceny mięsa w czerwcu będą podobne do ubiegłorocznych

Ceny mięsa wieprzowego, wołowego i drobiu w połowie roku będą podobne do tych z roku ubiegłego – wynika z prognoz Agencji Rynku Rolnego.

 

\"rolnictwo,

 

Postępujący spadek produkcji w Polsce i możliwe osłabienie presji podaży wieprzowiny na rynku UE będą sprzyjały wzrostowi cen skupu trzody chlewnej w pierwszej połowie 2016 r. W marcu 2016 r. krajowe ceny skupu żywca wieprzowego mogą być niższe od notowanych rok wcześniej, a w czerwcu – zbliżone do ubiegłorocznych.

Zespół Ekspertów ARR przewiduje , że przeciętne krajowe ceny skupu trzody chlewnej w prognozowanym okresie mogą kształtować się w marcu na poziomie 4,0 – 4,2 zł/kg, a w czerwcu 4,2 – 4,5 zł/kg.

Jak przewidują eksperci, utrzymujący się popyt zagraniczny na wołowinę będzie stymulował wzrost cen tego mięsa, jednak przewidywany na 2016 r. wzrost światowej i unijnej produkcji może ograniczyć dynamikę wzrostu cen.

– Również w Polsce, dzięki możliwości lokowania wołowiny na rynku unijnym oraz nowych rynkach zbytu , ceny skupu bydła mogą wykazywać tendencję do wzrostu. Jednak w pierwszej połowie 2016 r. ceny skupu bydła ogółem i młodego bydła mogą być tylko nieznacznie wyższe niż w pierwszej połowie 2015 r. – informuje ARR.

Zdaniem ARR ceny skupu żywca wołowego (bez cielęcego) w marcu wyniosą 6,00 – 6,30 zł/kg, natomiast w czerwcu 6, 00 – 6,40 zł/kg.

Z kolei cena młodego bydła rzeźnego w marcu będzie kształtować się na poziomie 6,20 – 6, 50 zł/kg, a w czerwcu 6,30 – 6, 70  zł/kg.

Czytaj także:
Drgnęły ceny tuczników, choć nadal są niskie

Jeśli zaś chodzi o krajowy i unijny rynek drobiu, w pierwszej połowie 2016 r. będzie on pod wpływem wysokiej podaży, co znajdzie odzwierciedlenie w relatywnie niskim poziomie cen. Jednak rosnące możliwości lokowania polskiego drobiu na rynkach zagranicznych oraz przewidywany spadek produkcji wieprzowiny mogą przyczynić się do wzrostu cen skupu kurcząt. Ocenia się, że po znacznym sezonowym i koniunkturalnym spadku cen w czwartym kwartale 2015 r., w pierwszej połowie 2016 r. ceny skupu kurcząt brojlerów będą wykazywały tendencję wzrostową, ale poziom cen będzie zbliżony do notowanego w analogicznych okresach 2015 r.

Uwzględniając wahania sezonowe, Zespół Ekspertów prognozuje, że przeciętne ceny skupu kurcząt brojlerów w marcu wyniosą 3,30 – 3,50 zł/kg, a w czerwcu 3,50 – 3,70 zł/kg.

Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here