Ceny skupu wyższe niż rok temu

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego w październiku wzrosły o 2,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok temu – podał Główny Urząd Statystyczny. Jednak w stosunku do września ceny te spadły o 0,4 proc.

GUS, ceny zbóż, ceny pszenicy, ceny ziemniaków, ceny drobiu, ceny wołowiny

W październiku 2019 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły ceny skupu większości produktów rolnych, z wyjątkiem cen pszenicy, owsa, żywca wołowego i mleka krowiego. W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były niższe. Wzrosły natomiast ceny ziemniaków i żywca wieprzowego.

W skali miesiąca ceny większości produktów rolnych na targowiskach spadły, z wyjątkiem cen prosiąt na chów. W skali roku odnotowano natomiast wzrost cen większości produktów. Wyjątek stanowiły ceny żywca wołowego.

Ceny ważniejszych produktów rolnych

W październiku 2019 r. średnio za pszenicę płacono w skupie 66,43 zł/dt, tj. o 0,6 proc. więcej niż przed miesiącem, natomiast o 18,0 proc. mniej niż przed rokiem. Ceny targowiskowe pszenicy (87,88 zł/dt) spadły o 1,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast wzrosły o 0,7 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

Ceny żyta w skupie wyniosły 54,50 zł/dt i były niższe zarówno w skali miesiąca (o 3,9 proc.), jak i w skali roku (o 22,3 proc.). W transakcjach targowiskowych ceny żyta wyniosły 71,55 zł/dt i spadły o 1,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w stosunku do października 2018 r. wzrosły o 1,1 proc.

W skupie za ziemniaki płacono średnio 37,03 zł/dt, tj. o 12,2 proc. mniej niż przed miesiącem, natomiast o 16,4 proc. więcej niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (215,23 zł) spadła o 4,8 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 104,7 proc.

Ceny skupu żywca wołowego (6,05 zł/kg) wzrosły o 0,7 proc. w skali miesiąca, natomiast spadły o 6,9 proc. w skali roku. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 6,43 zł/kg i były niższe zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 2,3 proc.), jak i w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (o 7,3 proc.).

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 5,89 zł/kg i były niższe o 0,8 proc. niż przed miesiącem, natomiast o 33,8 proc. wyższe niż przed rokiem. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,96 zł, tj. o 1,2 proc. mniej niż we wrześniu 2019 r. W skali roku natomiast od-notowano wzrost cen żywca wieprzowego o 19,9 proc.

Ceny skupu drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie 3,90 zł/kg i były niższe zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 2,6 proc.), jak i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (o 0,2 proc.).

Za 1 hl mleka płacono w skupie 132,95 zł. Cena mleka w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 1,3 proc., natomiast w odniesieniu do października 2018 r. spadła o 3,1 proc.

Redakcja AgroNews, na podst. GUS, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here