Chowacze atakują rzepak ozimy. Na niektórych plantacjach już trzeba wykonać oprysk

Chowacze atakują uprawy rzepaku ozimego. Jak na razie na plantacjach stwierdzono obecność chowacza brukwiaczka i czterozębnego.

 

\"rolnictwo,

 

Komunikat PIORiN o pojawieniu się chowacza brukwiaczka i chowacza czterozębnego jest aktywny w części powiatów województw: wielkopolskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim.

W województwie wielkopolskim w miejscowości Czerwonak liczba dorosłych szkodników chowacza brukwiaczka i czterozębnego przekroczyła już próg ekonomicznej szkodliwości, w związku z czym IOR zaleca wykonacie zabiegu insektycydowego.

Jeśli chodzi o nalot chrząszczy chowacza brukwiaczka na plantacje rzepaku, następuje on wiosną najczęściej, gdy temperatura gleby wynosi 5-7oC a temperatura otoczenia osiągnie 10-12oC. Uszkodzenia na plantacjach rzepaku powodują chrząszcze oraz larwy.

– Największe szkody wyrządzają larwy, które żerują w rdzeniu łodygi aż do momentu osiągnięcia przez rzepak dojrzałości. Uszkodzone rośliny wykrzywiają się i skręcają, dochodzi do pękania łodyg i wylegania roślin, ponadto rośliny takie są atakowane przez patogeny grzybowe – informuje PIORIN.

Czytaj także:
Już czas na żółte naczynie w rzepaku

Chrząszcze chowacza czterozębnego pojawiają się na plantacjach rzepaku wiosną, kilka dni po chowaczu brukwiaczku. Szkody na plantacji rzepaku wyrządzają chrząszcze oraz larwy.

– Chrząszcze żerując wygryzają otwory na liściach, uszkadzają również ogonki liściowe. Larwy natomiast drążą korytarze w ogonkach liściowych, łodydze i szyjce korzeniowej roślin. Uszkodzenia roślin są bramą wejściową dla chorób grzybowych – wyjaśnia PIORIN.

Kiedy pryskać?

Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w przypadku stwierdzenia od 2-4 chrząszczy chowacza brukwiaczka lub odłowienia w ciągu kolejnych 3 dni średnio około 10 sztuk chrząszczy w jednym żółtym naczyniu. Natomiast dla chowacza czterozębnego, zabieg należy przeprowadzić, jeśli pojawi się 6 chrząszczy na 25 roślinach lub w żółtym naczyniu w ciągu kolejnych 3 dni znajdzie się średnio około 20 sztuk chrząszczy.

oprac. Kamila Szałaj
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here