Ciekawostki o bioróżnorodności

Bioróżnorodność – to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących w ekosystemach na Ziemi.
   
Wskutek nadmiernej intensyfikacji rolnictwa obserwuje się zmniejszanie się bioróżnorodności.

   
Kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej w przestrzeni rolniczej mają:

 • zadrzewienia śródpolne,
 • oczka wodne,
 • miedze,
 • ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska.

   
Niewielkie zróżnicowanie genetyczne organizmów danego ekosystemu potęguje niebezpieczeństwa degeneracyjne populacji osobników w obrębie rodzajów i gatunków, a także wzrost infekcji chorób i szkodników.

Cel projektu „Bioróżnorodność”

 • Wykazanie, że uprawa konwencjonalna wykorzystująca najnowsze technologie, może współistnieć z lokalną zrównoważoną bioróżnorodnością.
 • Stworzenie stabilnych rozwiązań produkcji roślinnej przy jednoczesnym zapewnieniu współistnienia organizmom pożytecznym
 • Wzbogacenie różnorodności biologicznej siedliska
 • Zdefiniowanie zmian w cyklu wieloletnim

Metodyki badawcze

 • Obserwacje bezpośrednie
 • Pułapki Barbera
 • Naczynia żółte
 • Oznaczono poniższe grupy owadów: muchówki (Diptera), błonkówki (Hymenoptera), chrząszcze (Coleoptera), Heteroptera oraz pająki (Araneae) z klasy ArachnidanWyznaczenie transektów, z użyciem siatki entomologicznej
 •  transekty długości 100 m, szerokości 6m

Pszczoła miodna  – metoda transektów (%):

 

\"\"

 

Obserwacje bezpośrednie pszczoły miodnej i dzikich pszczół (%)

 

\"\"

 

Owady zaobserwowane bezpośrednio na kwiatach (%)

 

\"\"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stawonogi naziemne odłowione do pułapek Barbera (%)

 

\"\"

 

Wnioski:
 

 • Pszczoła miodna, niezależnie od wybranej metodyki badawczej,  najliczniej obserwowana była na roślinach facelii błękitnej (Phacelia tanacetifolia), podobnie sytuacja wyglądała z trzmielami
 • W następnej kolejności, najchętniej odwiedzanymi przez pszczołę miodną gatunkami były: złocień polny (Chrysanthemum segetum), słonecznik (Helianthus annuus), nagietek polny (Calendula oficinalis)
 • Dzikie pszczoły licznie obserwowane były jedynie na roślinach złocienia polnego (Chrysanthemum segetum)
 • Najliczniejszą grupę stawonogów naziemnych stanowiły biegaczowate (Carabidae)

Monika Borkowska
BASF Polska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here