Co Polacy wiedzą o zbożach? Będziecie zaskoczeni!

Pszenica jest nie tylko głównym zbożem uprawianym w Polsce, jest także trafnie wskazywana przez Polaków jako dominująca w naszym kraju uprawa. W badaniu IMAS Agri analitycy zapytali o najpowszechniej uprawiane w Polsce zboża.

rolnik, rolnictwo, zboża, zysk rolnika, pszenica, pszenżyto, jęczmień, IMAS Agri

Pszenica najbardziej rozpoznawana

Wśród respondentów uczestniczących w sondażu IMAS Agri, aż 86 proc. wskazało prawidłowo na pszenicę, która rzeczywiście jest uprawiana na największym obszarze przeznaczonym pod zasiew zbóż. W przypadku pozostałych upraw mamy mniej trafne intuicje. Polakom wydaje się, że popularnymi uprawami są żyto, kukurydza oraz owies. A tylko 2 proc. Polaków prawidłowo wytypowało trzy najczęściej uprawiane zboża w Polsce, natomiast 40 proc. wskazało prawidłowo dwa z nich.

 

W rzeczywistości,  pod względem powierzchni upraw na pierwszym miejscu jest pszenica, natomiast na drugim i trzecim miejscu znajdują się pszenżyto i jęczmień. W sondażu wskazano więc na zboża tradycyjnie kojarzone z polskim pejzażem wsi, nie doceniono natomiast odmian bardziej specjalistycznych, związanych np. z żywieniem zwierząt.

Ciekawostką jest, że Polacy nie doceniają pszenżyta. Tylko 23 proc. wskazuje, że jest to popularna w Polsce uprawa. Polska natomiast jest największym producentem tego zboża na świecie. Produkujemy ponad 5 mln ton pszenżyta rocznie, co stanowi prawie 1/3 światowej produkcji. Pod zasiew tego zboża, w 2016 roku rolnicy przeznaczyli blisko 1,4 mln ha, co stanowi 19 proc. całej powierzchni obsianej zbożem w Polsce.

O BADANIU

IMAS International w dniach 15-18 stycznia 2018 roku przeprowadził sondaż metodą ankiety internetowej CAWI, na kwotowej próbie Polaków n=500. Rozkład płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości i regionu (NUTS 2) zgodny z rozkładem populacji mieszkańców Polski w wieku od 15 do 64 lat. Badanie zostało przeprowadzone wśród osób zarejestrowanych w internetowych panelach IMAS OnLine oraz Ankiety Pro Bono.

Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here