Co z przedłużeniem terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie?

KE zezwoliła państwom członkowskim na przedłużenie okresu składania wniosków o płatności bezpośrednie do 15 czerwca 2020. Ale póki co polskie ministerstwo rolnictwa jeszcze nie podjęło decyzji w tej sprawie.

dopłaty bezpośrednie, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Wiktor Szmulewicz

Co z przedłużeniem terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie?

Samorząd rolniczy jeszcze w marcu zwrócił się do ministra rolnictwa  o skorzystanie z tej możliwości i maksymalne wydłużenie terminu przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie.

– 9 kwietnia br. otrzymaliśmy odpowiedź, w której czytamy: „[..]minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, dłuższy termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w danym roku, mając na względzie okoliczności, którymi kierowała się Komisja Europejska […]” – mówi  Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Ale na stronie Rządowego Centrum Legislacji brak projektu rozporządzenia w tej sprawie. Dalej więc nie wiadomo, jaką decyzję podejmie resort rolnictwa.

oprac. Kamila Szałaj, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here