Co z przemieszczaniem się maszyn rolniczych po drogach publicznych?

W dniu 26 sierpnia 2020 r. WIR wystosowała pismo do J.K. Ardanowskiego w sprawie niesłusznego karania rolników za pracę w porze nocnej oraz kwestii poruszania się maszyn o szerokości 3 metrów po drogach publicznych. W piśmie kierowanym do Ministra Rolnictwa, Prezes Izby Piotr Walkowski przedstawił propozycje zmian przepisów i dokonał bogatej argumentacji  przemawiającej za słusznością tych zmian.

Prezes kierował się dobrem rolników, aby w przyszłości rolnicy mieli zapewniony spokój podczas wykonywania swojej ciężkiej pracy. Minister przekazał, że przedstawione propozycje zostaną poddane dalszej analizie w toku prowadzonych prac.

Co z poruszaniem się maszyn o szerokości powyżej 3 metrów po drogach publicznych?

Odnosząc się do kwestii dotyczących poruszania się maszyn o szerokości powyżej 3 metrów po drogach publicznych, MRiRW informuje, że po skonsultowaniu się z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa, który zebrał opinie m.in. od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych negatywnie ocenia propozycję zmian przepisów. MRiRW uważa, że dopuszczenie poruszania się maszyn o szerokości 3 metrów wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego –  z uwagi na ich szerokość, która na lokalnych drogach może być większa od szerokości jezdni jak również ostre elementy zespołu tnącego mogące stanowić duże zagrożenie dla pieszych i rowerzystów.

Jest przełom w rejestracji nowych ciągników

MRiRW zwraca uwagę na  proponowany czas dopuszczenia poruszania się maszyn – miesiące lipiec i sierpień są okresami zwiększonego ruchu turystycznego i przejazdy po wąskich drogach samorządowych kombajnów z zamontowanym tzw. hederem mogą powodować uszkodzenia elementów infrastruktury drogowej takich jak: znaki drogowe czy urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pismo WIR do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Źródło: WIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here