Copa-Cogeca apeluje o pomoc ws. kar za przekroczenie kwot mlecznych

Na spotkaniu wysokiego szczebla z prezydencją łotewską Copa i Cogeca apelowały o dodatkowe środki, które złagodziłyby poważne skutki opłat za przekroczenie kwot dla unijnych producentów mleka.

 

\"rolnictwo,

 

Unijni producenci mleka zmagają się z niskimi cenami i rosnącymi kosztami produkcji. Dlatego też Copa i Cogeca powiedziały dzisiaj ministrom rolnictwa UE, że potrzeba dodatkowych działań, by producenci mogli przejść ze starych ram politycznych na nowe.

Wypowiedź ta padła w ramach spotkania wysokiego szczebla z prezydencją łotewską. Spotkanie to zostało zorganizowane w związku z dyskusjami unijnych ministrów rolnictwa.

Przemawiając w Brukseli przewodniczący Copa Albert Jan Maat powiedział: „Popieram środki wprowadzone przez Komisję Europejską, by poprawić sytuację na rynku mleka. Potrzebujemy jednak dalszych działań, by producenci mogli stawić czoła nowym wyzwaniom. Apelujemy do państw członkowskich o upewnienie się, że pozwolą swoim producentom rozłożyć opłatę za przekroczenie kwot na raty, zgodnie z niedawną decyzją UE. Rosyjskie embargo nałożone na produkty rolne nadal rzutuje na sytuację w niektórych regionach UE, co stanowi dodatkowe wyzwanie w 2015 r. Jestem rozczarowany faktem, że nie dostosowano współczynnika korekcji tłuszczu. Dlatego też apeluję do decydentów o utrzymanie funduszy pochodzących z opłat za przekroczenie kwoty w sektorze, gdyż będą to znaczne sumy. Dzięki tym środkom będzie można poczynić inwestycje w sektorze, by mógł on sprostać wzrastającemu popytowi w perspektywie średnioterminowej”.

„Cieszymy się również z faktu, że prezydencja łotewska uznała przegląd przepisów w zakresie rolnictwa ekologicznego za jeden ze swoich priorytetów. Obowiązujący dziś system, tworzony przez ponad 20 lat, działa dobrze. Dziś potrzeba nam jednak zmian, by utrzymać rentowność sektora. Jesteśmy gotowi na pracę nad planem kompromisowym dla sektora, jeśli uwzględnione w nim zostaną nasze najważniejsze obawy. Działania prezydencji włoskiej, np. na rzecz utrzymania gospodarstw mieszanych, zmierzają we właściwym kierunku”, dodał. „Istnieje lista punktów, które powinny zostać włączone do nowych zasad, które mają zostać wprowadzone w 2017 r.”, podkreślił.

Czytaj także:
Kary będą rozłożone na raty. Ale dziś producenci mleka z obawą patrzą w przyszłość

„W 2015 r. będziemy domagać się zagwarantowania, że rolnicy będą dysponować czasem na dostosowanie się i nie będą niesprawiedliwie pozbawiani płatności w pierwszych latach obowiązywania nowej wspólnej polityki rolnej (WPR)”, powiedział Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen. „Wysłaliśmy pismo do komisarza ds. rolnictwa Phila Hogana, gdzie nakreśliliśmy elementy WPR, które koniecznie należy uprościć. Z niecierpliwością czekamy na konkretne inicjatywy na rzecz uproszczenia procedur administracyjnych dla podmiotów”, dodał. 

Podsumowując, Pesonen podkreślił znaczenie ochrony wysokich norm produkcji w UE w negocjacjach na temat liberalizacji handlu. Powiedział, że musimy wykazać się większą ambicją.  „Musimy niewzruszenie trwać na naszej pozycji w rozmowach z USA i z Japonią. Otwarcie amerykańskich i japońskich rynków ma kluczowe znaczenie dla złagodzenia efektów rosyjskiego embarga. Nie możemy jednak do tego dążyć za wszelką cenę. Nasi partnerzy handlowi czynią niewiele na rzecz ograniczenia biurokracji i zniesienia niepotrzebnych utrudnień w handlu, które nie pozwalają naszym produktom trafić na rynki poza UE. Stany Zjednoczone wywierają coraz większą presję, by uzyskać szerszy dostęp do rynków UE, a jednocześnie wdrażają ustawę rolną (Farm Bill), która doprowadzi do zakłóceń, gdyż gwarantuje rolnikom ceny ich produktów. Należy to wziąć pod uwagę”, ostrzegał.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/panafotkas

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here