Copa-Cogeca: Pakiet mleczny wzmocni rynek

Copa-Cogeca zorganizowała seminarium w Brukseli na temat wdrażania niedawno uzgodnionego pakietu mlecznego w państwach członkowskich.

Pakiet kładzie nacisk na wzmocnienie stosunków umownych między rolnikami a przetwórcami w celu poprawy pozycji rolników w łańcuch u żywnościowym i umożliwienia im uzyskania lepszych dochodów z rynku.

Przemawiając na seminarium, Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca powiedział: „Jesteśmy zadowoleni, że pakiet mleczny został wreszcie wprowadzony. Producenci mleka ogromnie ucierpieli w wyniku ostatniego kryzysu z roku 2009, stracili wówczas 14 miliardów euro. Ten pakiet powinien pomóc wzmocnić ich pozycję i umożliwić im uzyskaniu wyższych dochodów z rynku. Jest to ważniejsze niż kiedykolwiek, w sytuacji gdy producenci zmagają się z wysokimi kosztami produkcji i potężną siłą nabywczą kilku dystrybutorów”.

Spośród krajów wprowadzających pakiet mleczny, kontrakty będą dobrowolne w krajach, takich jak Wielka Brytania, Belgia, Dania , Estonia, Niemcy, Austria, Irlandia, Holandia i Polska, podczas gdy we Francji, Hiszpanii, na Węgrzech, na Litwie, w Portugalii, Włoszech i na Słowacji będą one obowiązkowe dla producentów. Mimo różnic pomiędzy korzyściami z pakiety w poszczególnych państwach członkowskich, przewodniczący grupy roboczej „Mleko” Copa- Cogeca, Mansel Raymond wyraził zadowolenie z tempa wdrażania przepisów. Ciekawe będzie śledzenie rozwoju sytuacji.

Wskazał fakt, iż popyt na światowym rynku mleka jest dobry i że sektor musi być konkurencyjny, aby wykorzystać możliwość, jakie stwarza rynek. W kontekście niezwykłej zmienności rynków, kontrakty powinny pomagać w zmniejszeniu jej skutków i zapewnić producentom przewidywalność. Lepsze kontrakty umożliwią producentom ustalenia cen zamiast akceptowania narzucanych im cen. Podkreślił również wagę organizacji producentów, w tym spółdzielni.

Pomagają one rolnikom połączyć siły i wzmocnić pozycję w łańcuchu żywnościowym wobec siły nabywczej kilku dystrybutorów.

Wszyscy byli zgodni co do faktu, ze pakiet mleczny nie jest wystarczającym, by sprostać tym wszystkim wyzwaniom. UE będzie w stanie zrealizować wzrastające zapotrzebowanie gospodarek wschodzących na produkty mleczarskie, po planowanym na 2015 rok zniesieniu kwot mlecznych, ale rynek będzie bardziej wystawiony na działanie sił rynkowych i większa niestabilność, dodał pan Raymond. Podkreślił znaczenie instrumentów zarządzanie rynkiem UE, takich jak interwencja i prywatne przechowywanie, które pozostają najskuteczniejszymi narzędziami w sytuacjach kryzysowych na rynku UE. To samo twierdzi Grupa wysokiego szczebla ds. mleka. Powiedział także, że instrumenty proponowane przez Komisję w ramach przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej nie są wystarczające do osiągnięcia tego celu. Przypomniał, również, że cena interwencyjna masła i odtłuszczonego mleka w proszku powinna być zaktualizowana, tak aby odzwierciedlać wyższe koszty ponoszone przez rolników.

Dodał :”W czasie ostatniego kryzysu mogliśmy się przekonać, że zarówno interwencja publiczna, jak i prywatne przechowywanie służyły temu celowi i były znaczeni mniej kosztowne niż różne krajowe programy wsparcia płynności finansowej i dochodów rolników łącznie”.

W kontekście rosnących nakładów na badania w rolnictwie w budżecie UE, Pan Raymond mówił o znaczeniu intensyfikacji badań i innowacji, by sektor stał się bardziej konkurencyjny. Mówił również o tym, że sektor potrzebuje więcej inwestycji w badania i innowacje ze środków publicznych, jak również że należy wzmocnić współpracę między naukowcami i rolnikami.

Podkreślił także wagę lepszej przejrzystości dzięki informacjom o cenach i rynkach w całym łańcuchu żywnościowym.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
Źródło: COPA-COGECA,

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here