Copa-Cogeca: zwiększyć międzynarodowe inwestycje w rolnictwie

Komitety Copa-Cogeca podkreśliły potrzebę intensyfikacji międzynarodowych badań i inwestycji w sektorze rolnictwa.

– Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju na całym świecie – zaznaczył Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, Pekka Pesonen. Powiedział, że ponad miliard osób na świecie cierpi z powodu głodu.

– Wzrastające zapotrzebowanie na żywność wraz z coraz większymi ograniczeniami związanymi z wykorzystaniem gruntów i wody, a także zmiany klimatu, nie ułatwiają rolnictwu zadania. Osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i stabilności w sposób zrównoważony w dalszym ciągu będzie wielkim wyzwaniem w nadchodzących latach – mówił Pesonen. Dodał, że bardzo ważna będzie współpraca międzynarodowa, do której wzywali przywódcy G20 w czasie szczytu pod koniec 2011.

Zdaniem sekretarza, międzynarodowe wysiłki powinny skupiać się na zapewnieniu znacznego zwiększenia inwestycji w rolnictwo. Jest to potrzebne w wielu dziedzinach, w tym w szkolnictwie, rozwijaniu potencjału, badaniach, innowacji i technologii. Podobnie, celem konferencji ONZ Rio+20 w czerwcu 2012 będzie wzmocnienie instytucjonalnych ram dla zrównoważonego rozwoju.

– Inne polityki, takie jak polityka handlowa, zobowiązania WTO, czy też inne fora międzynarodowe powinny pomagać w wysiłkach na rzecz osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonego rozwoju i poprawy koniunktury obszarów wiejskich, a nie przeszkadzać w nich. Nie można dopuścić do tego, aby polityka handlowa dyktowała warunki polityki rolnej lub ignorowała kwestie pozahandlowe. Ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na żywność, bezpieczeństwo żywności jest elementem kluczowym. Również niezbędna jest większa spójność pomiędzy tym, co dzieje się w Światowej Organizacji Handlu, a tym, czym zajmuje się świat. W szczególności zasady handlu powinny umożliwić rolnikom z uboższych krajów rozwój i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego lokalnej populacji – mówił Pesonen.

– Przede wszystkim umożliwienie rolnikom na całym świecie uzyskania wyższych przychodów za ich produkty będzie najlepszym sposobem ograniczenia głodu na świecie i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, które można osiągnąć przez rozwój organizacji producentów takich jak spółdzielnie, jest kluczowym przesłaniem Copa-Cogeca w ostatnim dokumencie stanowiska w sprawie t przyszłej WPR – dodał Pesonen.

Podsumowując, Pesonen powiedział, że potrzeba również większej spójności między politykami UE a celami rozwojowymi oraz w obrębie UE pomiędzy WPR a polityką handlową.

– WPR nie tylko pomaga zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w zrównoważony sposób, ale również zapewnia zatrudnienie dla 40 milionów osób, głównie w obszarach wiejskich. Mowa jest o tym w naszym nowym stanowisku na temat „Międzynarodowych aspektów Rolnictwa – mówił Pesonen.

Konferencja na temat handlu, rozwoju i rolnictwa zorganizowana została przez Concord Denmark oraz Danish Agriculture and Food Council w Axelborg, w Kopenhadze w Danii. Uczestniczyło w niej wielu ważnych gości.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here