Copa: WPR ma dać rolnikom wyższe dochody

Przewodniczący Copa, Gerd Sonnleitner, nalega na Duńską Prezydencję, by zapewniła dynamiczną WPR w przyszłości.

Polityka ta gwarantuje miejsca pracy dla 40 milionów osób na obszarach wiejskich, co sprawia że jest to wyjątkowo dobra inwestycja dla społeczeństwa.

Sonneleitner podkreślił, że dla osiągnięcia tego celu kluczowe znaczenie ma porozumienie w sprawie budżetu na lata 2014-2020. Na spotkaniu wysokiego szczebla z duńską Minister ds. Rolnictwa Mette Gjerskov, Przewodniczący Sonnleitner powiedział, że przyszła WPR musi skoncentrować się na zwiększaniu wydajności gospodarczej rolników i spółdzielni oraz poprawie funkcjonowania łańcucha żywnościowego, aby rolnicy otrzymywali wyższe dochody z rynku.

Przychylnie odniósł się do faktu, że płatności bezpośrednie w ramach WPR zostaną utrzymane w przyszłości, przy czym ostrzegł, że propozycja Komisji w sprawie ograniczania płatności bezpośrednich dla większych gospodarstw pozostaje w sprzeczności z celem poprawy dynamiki i wydajności sektora, jako że doprowadziłaby do nakładania kar na gospodarstwa, które usprawniły funkcjonowanie lub zamierzały to zrobić poprzez korzyści skali. Niektórzy ministrowie rolnictwa poparli te opinię na dzisiejszym spotkaniu.

– Zaproponowane przez Komisję ujednolicanie płatności obszarowych pomiędzy państwami będzie również miało wyjątkowo niekorzystne skutki dla niektórych rolników, a zatem potrzebują oni czasu i elastyczności, by sie przystosować do tych zmian – dodał przewodniczący Copa.

Z zadowoleniem przyjął kierunek polityki rozwoju obszarów wiejskich UE. Wyraził jednakże obawy co do zmiany sposobu wytyczania Obszarów o Niekorzystnych Warunkach Gospodarowania, gdyż wiele dawnych ONW utraci ten status, a zyskają go inne obszary. Ponadto, nawoływał do znacznego uproszczenie propozycji Komisji Europejskiej w sprawie WPR, co poparło wielu ministrów.

– Copa-Cogeca popiera propozycję Komisji, aby płatności trafiły do aktywnych rolników, ale posługiwanie się definicją Komisji będzie wymagało skomplikowanych działań administracyjnych. Copa-Cogeca proponuje, by państwa członkowskie mogły wybrać najlepszy sposób przyznawania płatności – w oparciu o unijny wykaz kryteriów. Uważamy również, że wszyscy otrzymujący płatności bezpośrednie, nawet poniżej kwoty 5000€, powinni być rolnikami aktywnymi. Copa-Cogeca uznaje wysiłki Komisji służące uproszczeniu poprzez wprowadzenie programu dla drobnych rolników. Lecz program ten powinien być dobrowolny dla państw członkowskich, jako że struktury gospodarstw bardzo różnią się pomiędzy krajami – mówił Sonnleitner. Ta opinia została poparta przez wielu ministrów.

Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, wyraził aprobatę dla propozycji Komisji w sprawie europejskiej polityki promocji produktów rolnych. Stwierdził, że uwzględnia ona wiele naszych próśb, szczególnie pilna potrzebę uproszczenia procedur administracyjnych. 

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here