Coraz mniejsze zasoby wody słodkiej – Eksperci alarmują

Bezpieczeństwo świata i żyjących ludzi od szybko kurczących się zasobów wodnych. Specjaliści Water and Climate Coalition wzywają do zjednoczenia i pilnego rozwiązania problemów z rosnącym ograniczeniem dostępu do wody oraz zagrożeniami związanymi z wodą, które przedstawiono w najnowszym raporcie IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change).

Coraz mniejsze zasoby wody słodkiej - Eksperci alarmują
Coraz mniejsze zasoby wody słodkiej – Eksperci alarmują

Obecnie około połowy światowej populacji ludzi boryka się z poważnym niedoborem wody. Niestety sytuacja ta, zgodnie z przewidywaniami będzie się pogarszać. Zachodzące zmiany klimatu przyczyniają się do zakłócenia przestrzennego i czasowego rozkładu opadów atmosferycznych, co ma swoje konsekwencje w globalnym cyklu obiegu wody. Następstwa hydrologiczne takich zjawisk, jak cofanie się lodowców czy topnienie wiecznej zmarzliny, będę katastrofalne i nieodwracalne – co już jest obserwowane na ziemi.

Pół procent wody na Ziemi nadaje się do użytku

Tylko pół procent wody na Ziemi nadaje się do użytku i jest dostępna jako woda słodka. Nietety w ciągu ostatnich 20 lat obserwuje się stały spadek zasobów wodnych, m.in. zmagazynowanych w glebie, pokrywie śnieżnej i lodowej. Tracone są te zasoby przy jednoczesnym wzroście rocznego globalnego zużycia wody przez ludzi. Biorąc pod uwagę tendencje demograficzne oraz degradację środowiska, bezpieczeństwo wodne światowej populacji i gospodarek jest poważnie zagrożone!

“Lepsze wykorzystanie wody oznacza poprawę jakości życia, zdrowia społecznego i bezpieczeństwa żywnościowego. To umożliwi również sprawiedliwą transformację energetyczną, budowanie inteligentnych miast, ochronę środowiska i tworzenie odpornych gospodarek opartych na celach zrównoważonego rozwoju i globalnych rozwiązaniach klimatycznych”. – wskazują specjaliści Water and Climate Coalition. Mówią oni także o  konieczności poprawy dostępu do danych. – „Nie możemy zarządzać tym, czego nie mierzymy. Potrzebujemy większej ilości danych, aby zrozumieć, w jaki sposób zmiana klimatu wpływa na nasze systemy wodne, gdzie, ile i jakiej jakości woda jest i będzie dostępna. To pomoże nam odpowiedzialnie zarządzać dostępem do zasobów i skutecznie chronić przed zagrożeniami i katastrofami z wodą związanymi. Dziś te dane są rozproszone, niespójne i niekompletne”.

Raport Climate Change 2022

Skalę nadchodzącego kryzysu wodnego i wyzwań z nim związanych przedstawiono w najnowszym raporcie Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Zdaniem ekspertów dostępność wody z topniejącego śniegu – głównego źródła nawadniania w niektórych częściach świata – będzie maleć, a przewidywana globalna utrata masy lodowców zmniejszy dostępność wody dla rolnictwa, elektrowni wodnych i osiedli ludzkich w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Specjaliści ostrzegają, że zmiany w przestrzennym i czasowym rozkładzie opadów oraz częstsze pojawianie się ekstremów opadowych i susz wpłynie negatywnie na ekosystemy słodkowodne w wielu zlewniach. Ponadto według ekspertów z każdym ze wzrostem temperatury o każdy ułamek stopnia znacząco rośnie bezpośrednie zagrożenie powodziowe

Eksperci IPCC zwracają uwagę, że źle zarządzane i wdrażane środki adaptacyjne mogą przynieść efekt przeciwny do zamierzonego – na przykład błędnie opracowane projekty irygacyjne mogą z jednej strony zmniejszyć ryzyko suszy, a z drugiej przyspieszyć wyczerpywanie się wód gruntowych i innych źródeł wody oraz zwiększyć zasolenie gleby.

Musimy skupić się przede wszystkim na retencji

Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju w IMGW-PIB, oraz  eksperci podkreślają, że „poszukiwanie i implementacja rozwiązań muszą być ściśle dopasowane do specyfiki obszaru. W strefie klimatu umiarkowanego przejściowego, w którym znajduje się Polska, powinniśmy skupić się przede wszystkim na szeroko rozumianej retencji”.,– „Wciąż duże nadzieje pokłada się w wysokoefektywnych i niskokosztowych metodach uzdatniania, czyli odsalania wody morskiej, nad którymi pracuje się w wielu regionach świata. Niektóre bogate kraje azjatyckie, np. Singapur, planują w niedalekiej przyszłości wprowadzać tego typu działania na większą skalę”.

Mimo powracającej suszy wody pitnej w Polsce nie zabraknie

Najważniejsze obszary działań

W związku z coraz większymi problemami dostępności wody słodkiej, liderzy Water and Climate Coalition wskazali najważniejsze obszary działań na rzecz poprawy dostępu do zasobów wodnych i ich ochrony dla przyszłych pokoleń.

  • Zintegrowane podejście do wody i klimatu, tj. uznanie roli wody w świadomym podejmowaniu decyzji w łagodzeniu zmiany klimatu i działaniach adaptacyjnych.
  • Międzynarodowe wsparcie na rzecz poprawy dostępności danych i informacji o wodzie. Współpraca ma na celu uruchomienie Global Water Information System, będącego podstawą do oceny stanu obecnego i podejmowania przez decydentów świadomych decyzji dotyczących perspektyw klimatycznych i wodnych.
  • Pozyskanie partnerów wspierających wdrażanie rozwiązań pomagających w podejmowaniu właściwych decyzji w zakresie inwentaryzacji zasobów wodnych i klimatycznych, mechanizmów informacji o kriosferze, finansowania, zaangażowania lokalnego i współpracy w dorzeczach.
  • Ochrona lodowców. Działania mają na celu zrozumienie roli lodowców, jako jednego z najważniejszych źródeł słodkiej wody i jednoczenie sił w ochronie tych zasobów w ramach Międzynarodowego Roku Ochrony Lodowców 2025.

Źródło: WIR, Marta Ceglarek

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Rozmowy polsko-chińskie w sprawie eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do Chin

Sekretarz stanu Jacek Czerniak spotkał się z LYU Weihong, wiceminister Generalnej Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej (GACC) – instytucji odpowiedzialnej za dostęp importowanej żywności...
13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics