Cztery odmiany soi GMO dopuszczone w UE

Komisja Europejska zezwoliła na wprowadzenie do obrotu na terenie UE produktów zawierających zmodyfikowane genetycznie 4 odmiany soi do importu i przerobu (poza uprawą): MON87701 Monsanto, 356043 Pionier, A5547-127 Bayer Cropscience oraz 40-3-2 Monsanto – informuje FAMMU/FAPA.

Wcześniej nowo ustanowiony komitet odwoławczy nie uzyskał jednak kwalifikowanej większości głosów.

Produkty z tych odmian lub składniki mogą teraz być stosowane w żywności i paszach (czy innych produktach poza żywnością i paszą).

Wszystkie produkty GM otrzymały pozytywną opinię Europejskiego Urządu ds. Bezpieczeństwa Żywności („EFSA”). Uznał on, że produkty te są równie bezpieczne jak ich niezmodyfikowane genetycznie odpowiedniki pod względem potencjalnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko. W swojej opinii urząd EFSA rozpatrzył wszystkie szczegółowe pytania i wątpliwości zgłaszane przez państwa członkowskie w ramach konsultacji z właściwymi organami krajowymi. W szczególności EFSA uznał, że powyższe produkty nie różnią się pod względem składu i właściwości agronomicznych od swoich niezmodyfikowanych genetycznie odpowiedników i są równoważne odmianom handlowym, z wyjątkiem wprowadzonego genu, a w związku z tym nie są potrzebne dalsze badania w zakresie bezpieczeństwa zwierząt na całych środkach żywnościowych lub paszowych (np. 90-dniowe badanie toksyczności u szczurów).

Dlatego Komisja Europejska udziela zezwolenia na wprowadzanie do obrotu powyższych produktów, dla następujących celów:

  • żywności i składników żywności zawierających powyższe produkty GM, składających się z nich lub z nich wytworzonych;
  • paszy zawierającej powyższe produkty GM, składającej się z nich lub z nich wytworzonej;
  • produktów innych niż żywność i pasza, zawierających powyższe produkty GM lub składających się z nich, dla takich samych zastosowań jak każda inna soja, z wyjątkiem uprawy.
  • Powyższe decyzje zostały wydane na okres 10 lat.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here