Debata Przedżniwna: potrzeba lepszej współpracy producentów zbóż

– Zboże jest podstawowym towarem rolnym zabezpieczającym wyżywienie społeczeństwa – powiedział dziś minister Krzysztof Jurgiel podczas Debaty Przedżniwnej zorganizowanej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Krajową Federację Producentów Zbóż wraz z Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

 

\"rolnictwo,

 

–Polska stała się znaczącym eksporterem ziarna zbóż na światowe rynki – podkreślił minister Jurgiel. Zachętę dla importerów stanowią:  dobra jakość i  konkurencyjne ceny. Pszenicę eksportujemy głównie na rynki: Egiptu, Niemiec i Arabii Saudyjskiej. Z analizy Ministerstwa Rolnictwa wynika, że należy spodziewać się w najbliższym czasie dalszej intensyfikacji eksportu polskiego ziarna.

Minister Jurgiel podkreślił, że słabym elementem krajowego rynku jest niewystarczająco rozbudowana nowoczesna infrastruktura logistyczna.

– Do przygotowywanego przez wicepremiera Morawieckiego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który ma być zestawem narzędzi dynamizujących rozwój naszego kraju, wpisaliśmy kilka projektów flagowych i jednym z nich jest sprawa budowy portu zbożowego w Gdańsku – zaznaczył szef resortu rolnictwa i dodał, że posiadanie portu i zaplecza przeładunkowego pozwoli na przygotowanie jednorodnej partii towaru, załadunek jej w krótkim czasie, zwiększy konkurencyjność polskiego rolnictwa i umocni pozycję Polski na rynku światowym.

Polska jako  znaczący unijny producent zbóż aktywnie uczestniczy na forum UE w dyskusjach i pracach w  zakresie kształtowania i efektywnego wykorzystywania dostępnych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej.

Minister Jurgiel podkreślił,  że zabiega o zwiększenie skuteczności instrumentów Wspólnej Organizacji Rynków, zgłasza postulaty i poszukuje poparcia wśród pozostałych państw członkowskich m. in. w sprawie konieczności podniesienia  ceny interwencyjnej zbóż do poziomu zbliżonego do kosztów produkcji.  Przypomniał również, że zmiany wymaga system dopłat bezpośrednich.

– Polska nie powinna być dyskryminowana jeśli chodzi o ich wysokość, szczególnie wtedy, gdy na forum unijnym podnoszone są sprawy przestrzegania w Polsce demokracji – zauważył minister.

Szef resortu rolnictwa stwierdził, że potrzebne są także działania w zakresie zacieśniania współpracy na poziomie gospodarstw produkujących zboże i organizowania się w grupy producentów oraz ich związki lub spółdzielnie. Takie działania umożliwiają ograniczenie kosztów, właściwe rozpoznanie rynku, planowanie produkcji, co do ilości i asortymentu w celu zapewnienia kompleksowej oferty odbiorcom.  Minister przewiduje, że nowelizacja ustawy o spółdzielczości będzie zawierała oddzielane przepisy dotyczące możliwości tworzenia spółdzielni rolników.

Zapowiadając połączenie służb nadzoru nad żywnością w ujęciu „od pola do stołu” minister Jurgiel przewiduje, że nowa, skonsolidowana inspekcja rozpocznie swoją działalność na  początku 2018 roku.
W dzisiejszej przedżniwnej debacie uczestniczyli przedstawiciele branży rolniczej: producenci, spółdzielcy, członkowie grup producenckich oraz reprezentanci, instytucji i firm związanych z sektorem zbożowym.

Redakcja AgroNews, fot. MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here