Decyzja rządu warta miliardy złotych!

„Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030", który został przyjęty przez Rząd RP powinien uratować przez najbliższe dziesięć lat przynajmniej 56 mld złotych środków budżetowych w Polsce – podaje „Rzeczpospolita”.

Tyle bowiem na skutek strat i szkód spowodowanych zmianami klimatycznymi, a potem ich usuwaniem po suszach, nawałnicach deszczowych, powodziach, huraganach, gradobiciach czy przymrozkach stracił budżet Polski w latach 2001-2011.
 

 

\"\"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby wyeliminować je w przyszłości, a przynajmniej ograniczyć, w SPA 2020 przewiduje się m.in.:

– działania adaptacyjne, które należy podjąć do roku 2020 w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach tj. gospodarce wodnej, rolnictwie, leśnictwie, różnorodności biologicznej i obszarach prawnie chronionych, zdrowiu, energetyce, budownictwie, transporcie, obszarach górskich, strefie wybrzeża, gospodarce przestrzennej i obszarach zurbanizowanych;

– dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu poprzez zapewnienie funkcjonowania w warunkach zarówno nadmiaru, jak i niedoboru wody;

– dalszą rozbudowę i monitoring systemu ochrony przeciwpowodziowej, zapobieganie degradacji linii brzegowych oraz rozwój monitoringu stref przybrzeżnych Morza Bałtyckiego;

– monitoring rejonu: Żuław Wiślanych i aglomeracji trójmiejskiej, Odry wraz ze Szczecinem i Świnoujściem, obszaru Słowińskiego i Wolińskiego Parku Narodowego oraz Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Półwyspu Helskiego;

– zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu ochrony zdrowia w warunkach zmian klimatu;

– stworzenie systemu monitoringu i ostrzegania przed zjawiskami klimatycznymi i pochodnymi, które mogą szkodliwie wpływać na zdrowie i jakość życia;

– stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami – ma to szczególnie znaczenie w produkcji rolniczej;

– wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany klimatu na etapie projektowania i budowy oraz zapewnienie skutecznego monitoringu wrażliwości wszelkiego rodzaju infrastruktury na zmiany klimatyczne;

– poszukiwanie i wdrażanie innowacji (organizacyjnych i technicznych) sprzyjających adaptacji do zmian klimatu;

– kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu – promowanie działań zwiększających wiedzę na temat ryzyk związanych ze zjawiskami ekstremalnymi i metodami ograniczania ich wpływu.

W dokumencie zapisano, iż: „Celem głównym SPA jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu."

Realizacja działań wskazanych w SPA2020 kierunków działań będzie procesem realizowanym przez bardzo wiele i różnych podmiotów oraz instytucji na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym – to administracja centralna, samorządy województw, samorządy lokalne, a także przedsiębiorcy – czytamy w gazecie.

Czytaj także:
Kasa państwa wzbogacona o 250 mln zł!
Składanie wniosków o przyznanie pomocy dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe – rozpoczęte!
Ministerstwo Rolnictwa o kondycji dorsza w Bałtyku

Działania adaptacyjne będą finansowane z różnych źródeł, zarówno krajowych, jak i zagranicznych ( z UE) oraz ze środków prywatnych.

Powyższa strategia będzie włączona do najważniejszych elementów polityki UE. Będzie też istotnym elementem unijnej polityki zagranicznej.

Źródło: „Rzeczpospolita”
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here