DIR: Rolnik powinien mieć możliwość usuwania drzew z rowów

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Środowiska z wnioskiem o zmianę obowiązujących regulacji prawnych. Chodzi o ułatwienie właścicielom nieruchomości rolnych usuwania chorych, uschniętych drzew powalonych na terenie lasów i posesji gospodarstw rolnych oraz drzew i krzaków uniemożliwiających utrzymanie cieków wodnych we właściwym stanie.

 

\"rolnictwo,

 

Aktualnie obowiązujące przepisy znacznie utrudniają możliwość usuwania drzew chorych, uschniętych oraz powalonych na terenie posesji gospodarstw rolnych oraz przy ciekach wodnych.

– Uzyskanie zgodny wydanej przez właściwe urzędy jest czasochłonne, a sytuacja często wymaga szybkiego działania w związku z potrzebą „uprzątnięcia” drzewa stwarzającego zagrożenie. Obecnie poważnym problemem jest brak możliwości usuwania drzew z rowów i innych cieków wodnych. Nie daje to możliwości utrzymania ich w należytym stanie, jest powodem podtopień, zalań i wymoknięć między innymi upraw. W naszej ocenie należy rozważyć możliwość nałożenia obowiązku usuwania drzew zaburzających bieg i ograniczających przepustowość cieków wodnych. Powszechne dzisiaj są problemy z koszeniem skarp, z dojazdem koparką do cieku w celu oczyszczenia jego dna. Nie ma regulacji nakazujących utrzymywanie w odpowiednim stanie dojazdu do rowów. A to jest dodatkowe utrudnienie ograniczające możliwość utrzymania przepustowości rowów i utrzymania ich należytej sprawności. Zdarzało się wielokrotnie, że czyszczący uszkadzali dreny podczas pracy ponieważ drzewa uniemożliwiały prawidłowe wykonanie działań porządkowych. Taki stan powoduje dodatkowe utrudnienia i uszkodzenia istniejącej infrastruktury – wyjaśnia Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Czytaj także:
Ministerstwo konsultuje sprzedaż żywności przez rolników

W ocenie Zarządu DIR powinien obowiązywać obligatoryjny obowiązek wycięcia zbędnych drzew zaburzających funkcjonowanie cieków wodnych przez posiadaczy gruntów sąsiadujących z ciekiem lub możliwość wyegzekwowania od gminy oczyszczenia tego terenu. Warto się zastanowić nad zmianą przepisów, umożliwiającą przy okazji wykonywanych prac porządkowych pozyskanie przez porządkujących gałęzi z wycinanych drzew.

– Należy rozważyć możliwość wycinki drzew rosnących w odległości do 3 metrów od brzegu cieku w celu uzyskania dojazdu i utrzymania należytego stanu rowów. Powinno się mieć możliwość dokonywania wycinki drzew rosnących w ww. miejscach bez konieczności wnoszenia o pozwolenia na ich usunięcie, a wszystko co rośnie w rowie należy traktować jak chwast i powinno być z niego usuwane – czytamy w komunikacie DIR.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/toshiyukiIMAI

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here