Dlaczego rolnictwo zrównoważone ma się opłacać?

Rolnictwo współtworzy globalny ekosystem i czerpie z jego zasobów, dlatego ponosi szczególną odpowiedzialność wobec praw natury. To biznes, który ma służyć innym ludziom i być dla nich przyjaznym. Ale to też działalność gospodarcza, która przede wszystkim musi się opłacać. I na tym właśnie opiera się idea rolnictwa zrównoważonego.

\"rolnik,

Większa produktywność

Rolnictwo zrównoważone stawia na praktyki, które zwiększają produktywność zasobów gospodarstwa. Co to oznacza? To oznacza, że efekt w postaci dobrych plonów można osiągnąć przy niższych nakładach produkcyjnych. Dzieje się tak w gospodarstwach, które wspomagają swoje decyzje pomiarami i analizami. Badają one glebę na obecność składników pokarmowych, żeby uniknąć nadmiernej podaży nawozu. W oparciu o wiedzę i doświadczenie planują czas oraz dawki zabiegów z użyciem środków ochrony roślin, co prowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania tych substancji. Mierzą też regularnie wilgotność gleby, dzięki czemu reagują adekwatnie do potrzeb upraw, nie czerpiąc bezrefleksyjnie z zasobów wodnych. Ograniczają liczbę przejazdów ciężkich maszyn, zapobiegając zagęszczeniu gleby i  marnotrawstwu paliw. To ważne działania pozwalające na większą precyzję wykonywanych zabiegów agrotechnicznych. Pomiar i analiza prowadzi do oszczędności nakładów produkcji, a tym samym do większej produktywności zasobów gospodarstwa.

Większa rentowność

Opłacalna produkcja to oczywiście produkcja generująca zysk. Żeby jednak generować zysk potrzebny jest skuteczny plan finansowy. W zrównoważonym gospodarstwie rolnym taki plan jest podstawą wszelkich podejmowanych decyzji. Dzięki niemu rolnik kontroluje przepływ finansów i zabezpiecza się przed ryzykiem utraty przychodu. Plan ten powinien być elastyczny wobec wahań koniunktury i uwzględniać analizę rynków zbytu, konkurencji, szans i zagrożeń dla gospodarstwa oraz jego słabych i mocnych stron. Konstruowanie założeń planu finansowego nie jest łatwym zadaniem, dlatego wymaga nieustannej pracy rolnika w kierunku ulepszenia swoich kompetencji managerskich. Warto o nie zadbać z punktu widzenia realizacji długofalowych celów gospodarstwa rolnego.

\"\"

Lepszy wizerunek

Jeszcze kilka lat temu słowo marketing nie funkcjonowało w przestrzeni działalności rolniczej. Dzisiaj nadal dość często budzi negatywne skojarzenia u rolników, jednak część z nich w działaniach marketingowych zaczyna dostrzegać pewną szansę. Idea rolnictwa zrównoważonego wskazuje na konieczność budowania dobrego wizerunku gospodarstwa rolnego, ponieważ jest on ważnym elementem przewagi konkurencyjnej. Przewaga ta natomiast przekłada się na zysk. Jak stać się konkurencyjnym? Stawiając na bezpieczeństwo i jakość swojej produkcji oraz budując dobre relacje z otoczeniem, a więc ze społecznością lokalną, partnerami biznesowymi i pracownikami. To, jak jesteśmy postrzegani w środowisku biznesowym i poza nim w dużej mierze decyduje o powodzeniu naszej działalności. W warunkach gospodarki rynkowej brak wizerunku, który mógłby wyróżnić gospodarstwo spośród całej rzeszy producentów żywności, to prosta droga w konkurencyjny niebyt.

Opracowanie: Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here