Do zgarnięcia jest nawet pół miliona złotych. Trzeba się spieszyć!

Tylko do 15 lutego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. Wsparcie finansowane jest z budżetu PROW na lata 2014-2020. Do zgarnięcia jest nawet pół miliona złotych.

Do zgarnięcia jest nawet pół miliona złotych. Trzeba się spieszyć!
Do zgarnięcia jest nawet pół miliona złotych. Trzeba się spieszyć!

Do tej pory do Agencji spłynęło 772 wnioski na kwotę prawie 347 mln zł. Jest to sporo mniej niż przy ostatnich dwóch naporach, w których zawarto 1716 umów opiewających na kwotę na 714 mln zł.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie może starać  się osoba fizyczna, osoba prawna, a także mikro- lub małe przedsiębiorstwo, niemające osobowości prawnej. Warunek, który trzeba spełnić to  wykonywanie działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.  Dofinansowanie otrzyma osoba, która prowadziła następujące działalności: działalność usługową wspomagającą produkcję roślinną, chów i hodowlę zwierząt gospodarskich lub działalność usługową następującą po zbiorach.

ARiMR wypłaca pieniądze na materiał siewny

Osoby, które złożą wniosek mogą liczyć na refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Zaliczają się do nich koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej. Odliczymy także sprzęt komputerowy i oprogramowania służące do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług oraz opłaty za patenty i licencje.

Limit pomocy na jednego beneficjenta wynosi maksymalnie 500 tys. zł.

Za dofinansowanie nie kupimy nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT. Limit pomocy na jednego beneficjenta wynosi maksymalnie 500 tys. zł.

Wnioski należy składać osobiście, upoważniając osobę lub przesyłką rejestrowaną do regionalnych oddziałów ARiMR.  Wniosek wyślemy także  za pośrednictwem platformy e-PUAP.

AM/Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here