Dobrostan a techniczne wyposażenie produkcji zwierzęcej

Wyniki produkcyjne w chowie zwierząt inwentarskich stanowią efekt złożonego zbioru czynników, wśród których – obok wysokiej jakości pasz i starannej opieki weterynaryjnej – istotną rolę pełnią warunki utrzymania zwierząt.

Warunki utrzymania zwierząt inwentarskich przekładają się na ich komfort, samopoczucie i bezpieczeństwo, które odzwierciedlają poziom osiąganego przez zwierzęta dobrostanu. Doskonalenie dobrostanu bezsprzecznie zalicza się do priorytetowych aspektów wdrażania nowoczesnych technologii produkcji zwierzęcej w gospodarstwach.

Stworzenie zwierzętom komfortowych warunków w pomieszczeniach inwentarskich wymaga zwrócenia uwagi na techniczne wyposażenie budynków dla zwierząt. Odpowiednio dobrana infrastruktura techniczna i jej umiejętne wykorzystanie zaliczają się bowiem do kluczowych ogniw gwarantujących spełnienie wymagań zwierząt w zakresie warunków środowiskowych i bezpieczeństwa. Można to wyjaśnić na przykładzie produkcji bydła mlecznego.

Obowiązujące standardy jednoznacznie precyzują, że wysoki poziom dobrostanu bydła mlecznego osiąga się poprzez stworzenie zwierzętom warunków, które:

  • ograniczają ryzyko pojawienia się urazów i uszkodzeń ciała, cierpień i uszczerbku zdrowia;
  • zapewniają swobodę ruchu, w szczególności zaś kładzenia się, wstawania i leżenia;
  • umożliwiają wzrokowy kontakt z innymi zwierzętami.

Ponadto, poszczególne technologie chowu muszą zapewniać to, by zwierzęta były wolne od głodu, pragnienia, niedożywienia, stresu, strachu i cierpienia. Stąd, konieczne jest przestrzeganie określonych zasad postępowania ze zwierzętami. Bydłu mlecznemu zapewnia się stały dostęp do wody i paszy.

\"\"Istotne jest zainstalowanie w pomieszczeniach inwentarskich określonego wyposażenia, w tym stałego lub przenośnego oświetlenia umożliwiającego kontrolę i doglądanie zwierząt gospodarskich o każdej porze w ciągu doby. Obowiązkowe doglądanie zwierząt powinno być przeprowadzane co najmniej raz dziennie.

Szczegółowe wymagania dotyczące oświetlenia pomieszczeń inwentarskich dla bydła uwzględniają dostosowanie natężenia oświetlenia do danej grupy zwierząt i miejsca
, w którym ta grupa jest przetrzymywana (np. porodówki, stanowiska zabiegowe i hale udojowe).

Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, ich wyposażenie oraz sprzęt używany w chowie powinny być wykonane z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz nadających się do czyszczenia i dezynfekcji, które przeprowadza się z określoną częstotliwością. Przykładowo, odchody zwierząt oraz niezjedzone resztki pasz usuwa się z pomieszczeń gospodarskich z taką częstotliwością, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni, zanieczyszczenia paszy lub wody oraz zabezpiecza się je przed muchami i gryzoniami.

Wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia zwierząt gospodarskich wykonuje się i umieszcza w sposób minimalizujący możliwość zanieczyszczenia paszy lub wody oraz ułatwiający bezkonfliktowy dostęp zwierząt do paszy i wody.

Stan techniczny wyposażenia i sprzętu w pomieszczeniach inwentarskich dla zwierząt gospodarskich sprawdza się co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki niezwłocznie usuwa.

\"\"W pomieszczeniach inwentarskich dla zwierząt gospodarskich obieg powietrza, stopień zapylenia, temperatura, względna wilgotność powietrza i stężenie gazów powinny być utrzymane na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt.

Stworzenie określonych warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach inwentarskich dla bydła mlecznego nasuwa potrzebę kierowania się szeregiem zasad przy projektowaniu wentylacji, w tym bezpośrednio związanych z komfortem zwierząt. Do najważniejszych z nich zalicza się odpowiedni dobór intensywności przepływu powietrza, a także możliwość ograniczenia szkodliwych dla zwierząt przeciągów.

Duże znaczenie dla komfortu zwierząt wykazuje także odpowiednie zaprojektowanie infrastruktury ciągów komunikacyjnych, w tym korytarzy i bramek przejściowych w oborze, a także drzwi na wybiegi, które powinny umożliwiać bezkolizyjne przemieszczanie się bydła.

Właściwy dobór parametrów (wysokości, prześwitów, wytrzymałości) wyposażenia technicznego obory dotyczy również przegród technologicznych, w tym: drabin paszowych, przegród stanowisk legowiskowych i innych. Ograniczenie dostępu do paszy (w wyniku nieprawidłowo dobranej wysokości żłobu lub szerokości drabin paszowych w stosunku do liczby zwierząt w kojcu), a także ograniczenie swobody kładzenia się i wstawania (w efekcie niewłaściwie dobranej długości wiązań lub rozmiarów stanowisk legowiskowych), zaliczają się do typowych przykładów dyskomfortu zwierząt, prowadzącego do pojawiania się stresu i pogorszenia dobrostanu.

Techniczna infrastruktura wyposażenia gospodarstwa, stanowiąca o możliwości mechanizowania procesów produkcji zwierzęcej, zalicza się do istotnych ogniw ograniczających nakłady pracy i uciążliwość obsługi zwierząt. Mechanizacja powinna być jednak wdrażana racjonalnie, stawiając na równi korzyści personelu obsługującego stado, jak i samych zwierząt.

dr inż. Marek Gaworski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
SGGW w Warszawie

Źródło: Nowa Wieś Europejska wyd.101

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Gospodarstwo zrównoważone w praktyce
08:16
Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,170FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,529ObserwującyObserwuj
5,440SubskrybującySubskrybuj

Grzegorz Puda: Pandemia nie osłabiła pozycji polskiego rolnictwa

Pomimo światowego kryzysu wywołanego pandemią, handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi nie załamał się. W ubiegłym roku odnotowano 7% wzrost wartości eksportu, w stosunku do roku...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE