Dopłata do wypasu krów – jakie warunki trzeba spełnić?

W roku 2020 we wniosku obszarowym po raz pierwszy, rolnicy mogą wnioskować o dodatkową płatność w ramach działania Dobrostan Zwierząt.

Jednym z wariantów, który budzi najwięcej zainteresowania i którego wymogi już dziś, są spełniane w sporej ilości gospodarstw jest Wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas. Płatność w ramach tego wariantu wynosi 185 zł do jednej sztuki, i nie ma limitu, czyli: bez względu na ilość krów w gospodarstwie, po spełnieniu warunków, rolnik na każdą sztukę otrzyma płatność. Wypas musi trwać przez minimum 120 dni w roku, przez co najmniej 6 godzin dziennie, w terminie między 1 kwietnia a 15 października.

Jeśli wniosek obszarowy zostanie złożony po 1 kwietnia wypas liczy się od dnia złożenia wniosku, do dnia 15 października.

Jeśli zdecydujemy się skorzystać z dopłaty do wypasu, to musimy pamiętać, o kilku obowiązkach:

Po pierwsze: Wraz z podjęciem zobowiązania spoczywa na nas obowiązek prowadzenia rejestru wypasów. Wzór tego rejestru dostępny jest na internetowej stronie ARiMR. [ Przejdź do strony ] Rolnik może prowadzić rejestr wypasu zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Zalecane jest prowadzenie rejestru w wersji elektronicznej, ponieważ podsumowanie, które jest przekazywane do ARiMR jest wypełniane automatycznie, na podstawie wypełnionego zakresu w pozostałych zakładkach i chroni beneficjenta przed popełnieniem błędu. Dodać należy, że wersja elektroniczna jest też dość prosta w obsłudze, gdyż po wpisaniu w odpowiednie pola właściwych danych, informacje zapisują się automatycznie. Wystarczy tylko czuwać nad uzupełnianiem wpisów dotyczących nieobecności krów na pastwisku, w sytuacji zdarzeń losowych (np. choroba lub wycielenie itp.) Do biura powiatowego ARiMR należy przekazać ten druk, w terminie miedzy 15 a 30 października 2020 r.

Po drugie: Wypasane bez uwięzi muszą być wszystkie krowy, które są w gospodarstwie. Także jałówki, które ukończyły 24 miesiące życia. W momencie, gdy krowa osiągnie wiek 24 miesięcy, bądź zostanie zakupiona w trakcie trwania zobowiązania, wymóg wypasu jej dotyczy. Jeśli zakupimy krowę mleczną lub mamy jałówkę, która np.: w sierpniu osiągnie wiek 24 miesięcy, automatycznie mamy obowiązek jej wypasania oraz prowadzenia z tym dniem, rejestru dla tej sztuki. Płatność dobrostanowa będzie przysługiwała, od momentu osiągnięcia przez daną sztukę wieku 24 miesięcy i za liczbę dni wypasu tej krowy.

Narastający problem eko-terrorystów

Po trzecie: Wypasać możemy tylko na łąkach i gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne, które są wpisane do naszego wniosku obszarowego! Tu od razu pojawia się pytanie: czy jest jakaś minimalna powierzchnia pastwisk, określona na 1 sztukę deklarowaną do płatności , lub czy jest maksymalna liczba krów na 1 ha? Otóż, w rozporządzeniu „dobrostanowym” nie została określona, ani minimalna powierzchnia wypasu, ani nie został określony żaden limit posiadania krów na 1 ha użytków rolnych. Nie ma też obowiązku sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt.

Ostatnim pytaniem, które w obecnej sytuacji, ma duże znaczenie jest pytanie:
Co w sytuacji jeśli wystąpi susza na użytkach zielonych i czy będzie brane pod uwagę potraktowanie tego zjawiska, jako usprawiedliwionej nieobecności krowy na pastwisku i braku wypasu krów?
– Otóż, jeśli wystąpi susza, będzie można zakwalifikować to, do niesprzyjających warunków atmosferycznych i będzie to usprawiedliwiona nieobecność krowy na pastwisku. Nie jest wymagane przedstawienie żadnych dokumentów, dlaczego krowa nie była wypasana. Oczywiście pod warunkiem, że rolnik będzie posiadał protokół oszacowania strat.

Elżbieta Bryl
Na podstawie informacji ARiMR
WIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here