Dopłaty bezpośrednie bez poślizgu!

Do 26 czerwca 2014 r. dopłaty bezpośrednie za 2013 rok trafiły na konta bankowe 1,345 mln rolników, czyli ponad 99% spośród tych, którzy wiosną ubiegłego roku złożyli w biurach powiatowych ARiMR wnioski o ich przyznanie.

Agencja wypłaciła im z tego tytułu nieco ponad 14 mld zł, co stanowi ponad 99% kwoty którą ARiMR miała na realizację płatności bezpośrednich za 2013 r. Oznacza, to że Agencja wywiązała się z terminowego przekazania tych dopłat, bowiem zgodnie z unijnym prawem, realizacja płatności bezpośrednich za dany rok uznana jest za wykonaną, gdy do 30 czerwca kolejnego roku zostanie wypłacone, co najmniej 96% kwoty przyznanej jej na ten cel.

Wysokość stawek płatności bezpośrednich za 2013 rok została opublikowana w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a ARiMR na tej podstawie  wyliczyła przysługujące rolnikom płatności. Przyznawana za 2013 rok tzw. Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) do hektara, jest wyższa o blisko 100 zł, od obowiązującej w zeszłym roku.

Płatność ta przysługuje każdemu rolnikowi, który gospodaruje na co najmniej 1 hektarze gruntów, zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej. W Polsce jednolitą płatnością obszarową jest objętych ponad 14 milionów hektarów ziemi.

W Polsce wysokość stawek płatności za dany rok uzależniona jest od kursu euro do złotówki, który obowiązuje w  Europejskim Banku Centralnym na dzień 30 września. W tym roku kurs ten wynosił 4,2288 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest wyższy o 0,125 zł niż w ubiegłym roku (wtedy wynosił 4,1038 zł za euro), czyli jest korzystniejszy dla rolników. Polska na dopłaty bezpośrednie za 2013 r. dysponuje kwotą  ok. 3,53 mld euro, tj. 14,91 mld złotych.

Stawki płatności bezpośrednich za 2013 rok wynikające z rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 

\"\"

 

Stawki płatności bezpośrednich za 2013 rok wynikające z rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Stawki te wynikają z:

·    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1334),
·    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1335),
·    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1336),
·    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1337),
·    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1338),
·    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1360),
·    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1361).
 

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here