Doświadczenia Nufarm w zwalczaniu jedno- i dwuliściennych chwastów zbóż

Ochrona roślin przed chwastami decyduje w dużej mierze o wielkości i jakości plonu.  Niestety struktura zasiewów w Polsce charakteryzuje się wysoką koncentracją zbóż, stąd  gatunki występujące w łanie nabierają coraz większej wagi.

Ze względu na nowe technologie uprawy i zbioru, obserwuje się zmiany w nasileniu poszczególnych gatunków. Coraz większym problemem stają się  uciążliwe chwasty jednoliścienne. Gatunki te mogą towarzyszyć większości upraw rolniczych i ogrodniczych, stąd też walka z nimi jest wyjątkowo dokuczliwa.


Znanym i zaufanym narzędziem do walki z chwastami w zbożach jest preparat Apyros 75 WG. To środek niezwykle cenny w walce z uciążliwym perzem w zbożach oraz skutecznie zwalczający stokłosy. Może być stosowany na wyczyńca, o ile nie pojawiła się odporność na inhibitory ALS. Pomocny okazuje się jeśli musimy wyeliminować samosiewy jęczmienia w pszenicy, bądź w pszenicy jarej mamy problem z włośnicą czy chwastnicą.  Środek jest pobierany przez liście oraz korzenie roślin i  przemieszczany w całej roślinie. Dosyć szybko wstrzymuje wzrost chwastów, natomiast  do zamierania roślin dochodzi w zależności od warunków pogodowych zwykle po 2-3 tygodniach od zabiegu. Dawka środka Apyros 75 WG, w zależności od zwalczanych chwastów wynosi od 13,3 do 26,5 g/ha. Wyższa dawka dedykowana jest do uporczywych chwastów, takich jak np. perz czy liczne gatunki stokłos. 

Z kolei niższe dawki wystarczą do zwalczania np. miotły zbożowej, dzięki czemu można wyeliminować ten uporczywy chwast jednym zabiegiem w atrakcyjnej cenie.

Aby dobrze przetestować preparat, firma Nufarm założyła doświadczenia w wielu lokalizacjach na terenie całego kraju, z różnym spektrum chwastów jednoliściennych w zbożach. Potwierdziła się jego wysoka skuteczność zwalczania perzu. Nawet dawka 20 g/ha wystarczała już do zatrzymania wzrostu perzu, chwast zostaje w łanie i nie wyrządza większej szkody.

Miotła bardzo łatwo zagłusza zboża, dlatego tak ważne jest wykonanie skutecznego odchwaszczania


Doświadczenia potwierdziły, że preparat nie może być stosowany w jęczmieniu jarym, natomiast okazało się, że w pełnej dawce 26,6 g/ha Apyros 75 WG może służyć do likwidacji jego samosiewów w pszenicy. Okazało się również, że preparat w pełnej dawce powstrzymuje także owies głuchy w pszenicy jarej.

Skuteczność preparatu Apyros 75 WG potwierdzono na różnych stanowiskach. Z powodzeniem prowadzone były doświadczenia z takimi chwastami jak wiechlina roczna czy stokłosy, a przede wszystkim miotła zbożowa i perz.

Do zwalczania miotły zbożowej wystarcza już dawka 13,3 g/ha, ale aby zapewnić większą skuteczność na stanowiskach z silniejszą presją chwastów, zaleca się stosować dawkę 20 g/ha. Dodatek adiuwanta olejowego pozytywnie wpływa na skuteczność zabiegu. W przypadku miotły zbożowej musimy pamiętać, że Apyros 75 WG świetnie działa na biotypy wrażliwe na substancje z grupy sulfonylomoczników. Oznacza to, że w przypadku, gdy na danym polu nie działały już takie preparaty jak Lancet, Huzar czy Chisel, należy zastosować preparat o innym mechanizmie działania niż Apyros 75 WG.

Preparat pozwala na jednoczesne ograniczenie konkurencji w dostępie do składników pokarmowych, jednocześnie pozytywnie wpływając na jakość ziarna. Aby uzyskać oczekiwany efekt, należy jednak pamiętać o dodatku adiuwantu Atpolan w dawce 1l/ha. Liczne doświadczenia prowadzone w pokazały, że adiuwant wydatnie poprawia skuteczność sulfosulfuronu, a w niektórych przypadkach jego dodatek okazał się niezbędny.

Możliwości mieszania Apyrosu z innymi preparatami chemicznymi są dosyć duże. Ostrożność należy zachować przy dużej ilości komponentów stosowanych w mieszance. Na szczególną uwagę należy zwrócić na regulatory wzrostu oraz fungicydy triazolowe. W takich wypadkach czasami lepszym wyjściem może okazać się wykonanie dodatkowego zabiegu.

Kilka doświadczeń poświęconych było łącznemu stosowaniu Apyrosa z innymi preparatami. Nie odnotowano spadku skuteczności działania na chwasty jednoliścienne w żadnym z rozwiązań. Sprawdzane były m.in. herbicydy które poszerzają paletę zwalczanych chwastów dwuliściennych. Wśród tych kombinacji bardzo ciekawie sprawdziło się rozwiązanie:
Apyros 75 WG (20 g) + Atpolan (1 l) + Saracen 050 SC (0,1 l)

Na uwagę zasługuje bardzo dobre działanie mieszaniny w zwalczaniu przytulii czepnejJeśli mamy stanowisko wybitnie porośnięte chabrem bławatkiem czy ostrożniem polnym wtedy godnym polecenia będzie Saracen Max 80 WG w dawce 25 g/ha.


 

Z kolei jeśli potrzeba poprawić działanie na takie chwasty jak fiołek polny, przetaczniki i jasnoty, warto zainteresować się Saracenem Delta 550 SC.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here