Dramat tysięcy rodzin. Raty kredytów znów w górę

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., tj. do poziomu 6,00%. Jest to już dziewiąta z rzędu podwyżka stóp procentowych. Według ekonomistów to nie koniec z podwyżkami. Za kilka miesięcy Główna stopa RPP może wzrosnąć do 8 proc.

Dramat tysięcy rodzin. Raty kredytów znów w górę
Dramat tysięcy rodzin. Raty kredytów znów w górę

Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

▪ stopa lombardowa 6,50%;
▪ stopa depozytowa 5,50%;
▪ stopa redyskontowa weksli 6,05%;
▪ stopa dyskontowa weksli 6,10%.

Napływające informacje wskazują, że dynamika aktywności w gospodarce światowej
stopniowo spowalnia. W ostatnich miesiącach nastąpiło wyraźne pogorszenie
koniunktury w części gospodarek wschodzących, w tym w Chinach, przy wciąż
relatywnie korzystnej koniunkturze w największych gospodarkach rozwiniętych.
Negatywnie na aktywność gospodarczą na świecie oddziałują wysokie ceny surowców i
komponentów produkcji, utrzymujące się zaburzenia w funkcjonowaniu globalnych sieci
dostaw oraz konsekwencje agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie.

Inflacja na świecie nadal rośnie, osiągając w wielu krajach najwyższe poziomy od dekad.
Jednocześnie wyraźnie podwyższane są prognozy inflacji na najbliższe kwartały.
Głównym źródłem wzrostu dynamiki cen pozostają wysokie ceny surowców oraz
przedłużające się zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży i transporcie
międzynarodowym, nasilone przez efekty wojny. W części gospodarek do wzrostu cen
przyczyniają się także wysoka dynamika popytu i rosnące koszty pracy. W efekcie rośnie
również inflacja bazowa.

W warunkach silnego wzrostu inflacji wiele banków centralnych zacieśnia politykę
pieniężną. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych zakończyła skup netto aktywów i
podwyższa stopy procentowe. Z kolei EBC utrzymuje ujemne stopy procentowe, jednak
zmniejsza skalę skupu aktywów. Banki centralne wielu gospodarek, w tym w Europie
Środkowo-Wschodniej, kontynuują podwyższanie stóp procentowych.

W Polsce – według wstępnego szacunku GUS – wzrost PKB w I kw. br. wyniósł 8,5% r/r,  przy czym duży wkład do wzrostu miał przyrost zapasów, a dynamika konsumpcji i  inwestycji obniżyła się. Dostępne dane wskazują, że w II kw. utrzymuje się korzystna koniunktura, jednak dynamika aktywności gospodarczej obniży się. Jednocześnie nadal rośnie zatrudnienie, czemu towarzyszy dalszy spadek bezrobocia i wyraźny wzrost wynagrodzeń. W kolejnych kwartałach można oczekiwać utrzymywania się relatywnie korzystnej koniunktury, choć prognozowane jest dalsze spowolnienie wzrostu
gospodarczego, a perspektywy koniunktury, zarówno w Polsce, jak i na świecie,
obarczone są znaczną niepewnością.

Inflacja w maju wynosiła 13,9%

Inflacja w Polsce – według wstępnych danych GUS – wzrosła w maju 2022 r. do 13,9% r/r.
Podwyższona inflacja wynika głównie z silnego wzrostu światowych ceny surowców
energetycznych i rolnych – w znacznej części będących konsekwencją rosyjskiej agresji
przeciw Ukrainie – oraz wcześniejszych wzrostów regulowanych krajowych taryf na
energię elektryczną, gaz ziemny i energię cieplną. Inflacja jest także podwyższana przez
efekty zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw i wysokie koszty transportu w handlu
międzynarodowym. Jednocześnie wzrostowi cen w Polsce sprzyja utrzymujący się
wysoki popyt pozwalający przenosić przedsiębiorstwom wzrost kosztów na ceny finalne.
Inflację ogranicza natomiast obniżenie części stawek podatkowych w ramach Tarczy
Antyinflacyjnej. W nadchodzących kwartałach oczekiwane jest utrzymanie się
oddziaływania czynników obecnie podwyższających dynamikę cen, w tym związanych z
rosyjską agresją zbrojną przeciw Ukrainie. Jednocześnie podwyższanie stóp
procentowych NBP wraz z wygasaniem wpływu szoków obecnie podbijających ceny będzie oddziaływać w kierunku stopniowego obniżania się inflacji w kolejnych latach.

Obniżaniu inflacji powinno sprzyjać także umocnienie złotego, które w ocenie Rady
będzie spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Rada oceniła, że utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego
NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc
dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie
podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także
oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw
inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw
Ukrainie na polską gospodarkę.

NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stabilności  makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka  utrwalenia się podwyższonej inflacji. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego.

Źródło: NBP

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Wysoka dynamika cen mleka. Do kiedy się utrzyma?

Wartość polskiego eksportu mleczarskiego w pierwszych 4 mies. 2022 zwiększyła się o 38% r/r, głównie z uwagi na wzrost cen. W szczególności wzrosły ceny...
12,518FaniLubię
4,343ObserwującyObserwuj
3,939ObserwującyObserwuj
4,180SubskrybującySubskrybuj

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE