Duże wahania na rynku wieprzowiny

Na rynku trzody chlewnej widać kontynuacje dużych wahań  cen – informuje w cotygodniowej analizie sektora rolnego Bank Gospodarki Żywnościowej.

Na początku stycznia 2013 r. odnotowano szósty tydzień z rzędu spadki cen. W tym okresie (31.12.2012-  6.01.2013) za kilogram trzody chlewnej płacono 5,23 zł.  Cena ta porównując z maksymalną ceną 6,08 zł/kg z pierwszego  tygodnia października 2012 r. była o 0,85 zł/kg  niższa. Jest to głębszy spadek niż zazwyczaj w tym okresie  w poprzednich latach. Przeciętnie w latach 2006-2010  pomiędzy pierwszym tygodniem października a pierwszym  tygodniem stycznia ceny spadały o 0,27 zł/kg (w 2011  r. ceny wyjątkowo rosły).

 

\"Duże

 

Jak widać spadki są obecnie o  wiele głębsze i znacznie utrudniają planowanie kosztów  producentom oraz wywierają dużą  presję na marżę. Wahania  cen są na pewno istotnym czynnikiem, podobnie  jak wysokie ceny pasz i dodatkowe koszty związane z  podniesieniem dobrostanu trzody, wpływającym na zmniejszanie  się opłacalności produkcji trzody, co wpływa na  zmniejszenie pogłowia w kraju.  W pierwszej połowie 2012 r. na rynku trzody chlewnej  można było zaobserwować kontynuację trendu spadkowego  pogłowia.

Czytaj: Żywiec wołowy i wieprzowy w dół

Wg danych GUS, w stosunku rocznym  obniżyło się ono o 14% (1,9 mln szt.) do 11,6 mln szt.,  co względem 2010 r. oznacza 22-procentową obniżkę  (3,3 mln szt. mniej). W tym liczba loch zmniejszyła się o  8% (95 tys. sztuk) do poziomu ok. 1 mln szt., co oznacza  spadek o 315 tys. w relacji dwuletniej. Dane te wskazują na  pogłębiające się problemy producentów trzody chlewnej.  W trend spadku pogłowia wpisuje się stały wzrost importu  żywej trzody chlewnej. W pierwszych dziewięciu miesią-  cach 2012 r. wzrósł on w relacji rocznej o 61% do poziomu  114,2 tys. t. To o 61 tys. t więcej niż przed rokiem.  Przy czym biorąc ogólną wielkość importu w pierwszych  dziewięciu miesiącach 2012 r., 52% wolumenu, czyli ok.  60 tys. t, stanowiły prosięta i warchlaki.

Czytaj: Ogromne zmiany cen wieprzowiny

Przyjmując średnią  masę tych zwierząt na 30 kg, otrzymamy import w  wysokości około 2 mln sztuk. W tym znaczna większość  (66%) pochodziła z Danii a 18% z Holandii. Resztę importu  stanowiły tuczniki, 43 tys. t, które były głównie importowane  z Niemiec (30,6 tys. t) i Holandii (5,7 tys. t).  Podobnie przyjmując,  że średnia masa tucznika wynosi  100-110 kg, otrzymamy import ok. 390-430 tys. sztuk. Analizując zmiany roczne, widzimy szczególnie duży wzrost importu  tuczników. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy  wzrósł on o 20 tys. t, tj. o 82%.

 

Z kolei import prosiąt  i warchlaków wzrósł w mniejszym stopniu, bo ok. 3%,  (14 tys. t). Powyższe dane pokazują, że krajowi producenci  zgłaszają duże zapotrzebowanie na młode zwierzęta do  tuczu, a zakłady ubojowe próbują wyrównywać, choćby w  niewielkim stopniu, niedobory krajowych tuczników zwierzętami  z importu. 

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here