Dyskusje nad Zielonym Ładem przybierają na sile

21 lipca odbyło się posiedzenie AGRIFISH pod przewodnictwem prezydencji niemieckiej podczas, którego Federalna Minister Wyżywienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów Julia Klöckner przedstawiała program prezydencji niemieckiej na najbliższe 6 miesięcy.

Minister J. K. Ardanowski i komisarz UE ds. rolnictwa J. Cz. Wojciechowski

Istotnym punktem obrad ministrów była wymiana poglądów na temat strategii „Od pola
do stołu”. Minister Ardanowski stwierdził, że Polska nie kwestionuje Zielonego Ładu, w tym strategii „Od pola do stołu”.

– Ministrowie rolnictwa powinni starć się mieć bardziej praktycznie podejście, ponieważ ujęcie całościowe, które zakłada aspekt przyrodniczy, społeczny i ekonomiczny, musi być rozpisane na czynniki zrozumiałe przynajmniej dla dwóch podstawowych adresatów, którymi są rolnicy i konsumenci – podkreślił polski minister.

Rekomendacje Komisji Europejskiej potrzebne jak najszybciej

Odnosząc się do krajowych planów strategicznych WPR Jan Krzysztof Ardanowski wyraził zadowolenie z podejścia Komisji Europejskiej uwzględniającego subsydiarność czyli współpracę. Uzupełnianie i podpowiadanie, a nie narzucanie rozwiązań, które przy różnym położeniu geograficznym, klimacie i specyfice krajów nie są możliwe do wprowadzenia.

Kluczową sprawą dla Polski jest, aby rekomendacje Komisji Europejskiej były wydane możliwie jak najwcześniej, biorąc pod uwagę zaawansowanie prac nad Planami strategicznymi WPR i zakładany kalendarz legislacyjny i wdrożeniowy nowej WPR.

– Jesteśmy ministrami rolnictwa odpowiedzialnymi za WPR, której podstawowymi celami są: zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, konkurencyjności rolnictwa europejskiego
oraz osiąganie dochodów rolniczych. Musimy o to dbać, ponieważ występuje sprzeczność pomiędzy strategią „Od pola do stołu”, a tymi podstawowymi celami WPR, które były u podstaw wspólnoty europejskiej – przypomniał minister Ardanowski.

Co z polityką handlową?

Ponadto minister Ardanowski zauważył, że w kontekście strategii „Od pola do stołu” cały czas bez odpowiedzi pozostaje szereg pytań dotyczących polityki handlowej.

Polski minister opowiedział się też za znakowaniem żywności, w tym etykietowaniem produktów informacjami dotyczącymi dobrostanu zwierząt. Minister podkreślił, że należy zsynchronizować znakowanie na poziomie europejskim ponieważ proste etykiety nie są wystarczające.

Pakiet reform WPR po 2020 r

W drugiej części obrad ministrowie omówili pakiet reform WPR po 2020 r. w zakresie zielonej architektury.

W swoim wystąpieniu minister J.K. Ardanowski podkreślił, że wyodrębnienie minimalnego limitu wydatków na ekoschematy nie daje gwarancji lepszego ukierunkowania wsparcia na realizację zwiększonych ambicji środowiskowo-klimatycznych, a jedynie dodatkowo komplikuje wdrażanie tego instrumentu.

– Komisja proponuje, aby ekoschematy były obowiązkowe dla państw członkowskich, a dobrowolne dla rolników. To powoduje trudność w przewidzeniu dokładnej liczby zainteresowanych rolników oraz powierzchni objętej wsparciem. Ponadto ekoschematy rozliczane będą corocznie, inaczej niż w przypadku działań II filaru. Nie ma więc możliwości wydatkowania niewykorzystanych środków w kolejnych latach. Wszystko to stwarza ryzyko utraty środków w przypadku mniejszego niż przewidywano zainteresowania ekoschematami – podkreślił minister Ardanowski. Podobne stanowisko zaprezentowało 12 państw członkowskich.

W opinii Polski, jeżeli programowanie planów strategicznych WPR pozostaje w gestii państw członkowskich, to określenie sposobu odpowiedniego finansowania celów środowiskowych nie powinno być narzucane przez arbitralne ograniczenia z poziomu UE.

Normy GAEC- 9

Minister Ardanowski odniósł się też do normy GAEC- 9  stwierdzając, że ważne jest, aby z jednej strony zachować równe warunki konkurencji między rolnikami z różnych państw członkowskich, a z drugiej strony zapewnić państwom elastyczność jej wdrożenia.

Minimalny odsetek gruntów i elementów objętych tą normą powinien być co do zasady określony na poziomie UE. Przyczyni się to do zachowania równych warunków w całej UE. Należy jednak przewidzieć pewną elastyczność w sytuacji, gdy państwo członkowskie udowodni, że – np. ze względu na użytkowanie gruntów czy strukturę gospodarstw – zasadne jest ustanowienie innego poziomu tego odsetka – powiedział polski minister.

Ponadto zdaniem Polski, odsetek elementów i gruntów objętych normą GAEC 9 powinien objąć też obszary produkcyjne.

Ostatnim dyskutowanym przez ministeriów punktem była sytuacja na rynnach rolnych.

Trudna sytuacja na rynkach rolnych

We wstępie polskiego stanowiska minister podkreślił, że pomimo wdrożenia środków wsparcia, sytuacja na rynkach rolnych jest zmienna i wymaga ciągłego i szczegółowego monitorowania.

W opinii Polski na rynku wieprzowiny, na którym po bardzo krótkim okresie stabilizacji cen ponownie notuje się wyraźną tendencję spadkową cen skupu. W związku z tym Polska zawnioskowała o ponowną analizę możliwości wprowadzania interwencji rynkowej.

Na rynku drobiu, pomimo lekkiego wzrostu cen skupu i sprzedaży w ostatnich dwóch tygodniach, ceny są nadal na niskim poziomie. W związku z tym Polska podtrzymała stanowisko o potrzebie monitorowania sytuacji, a w przypadku utrzymujących się niskich cen podjęcia działań interwencyjnych na tym rynku.

Kto zapłaci za strategię “Od pola do stołu”?

Polska zwróciła też uwagę, że rynek mleka i jego przetworów należy nadal szczegółowo monitorować.

Polska poparła również wniosek Bułgarii, dotyczący działań  na rynku miodu – w szczególności w zakresie etykietowania miodu i zawnioskowała o możliwie szybkie podjęcie stosownych inicjatyw legislacyjnych w tym obszarze.

Na marginesie Rady minister J.K. Ardanowski spotkał się z ministrem rolnictwa Rumunii.

Przedmiotem rozmów była sytuacja owczarstwa, w tym zagospodarowania wełny. Ministrowie uzgodnili dalszą współpracę pomiędzy krajami. Zgodzili się, że należy wypracować w ramach WPR odpowiednie instrumenty do rozwoju rynku owczarstwa w naszych krajach.

Źródło: MRiRW

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Gospodarstwo zrównoważone w praktyce
08:16
Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,170FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,359ObserwującyObserwuj
5,460SubskrybującySubskrybuj

Prezydent podpisał ustawę o wstrzymaniu sprzedaży ziemi państwowej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu. Ustawa przedłuża zakaz sprzedaży państwowej ziemi o 5 lat do 30...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE