Europosłowie za uczeniem dzieci zdrowych nawyków żywieniowych

Dzieci w UE mogą stać się wkrótce beneficjentami dofinansowanego programu, którego zadaniem będzie dystrybucja mleka, owoców i warzyw w szkołach oraz uczenie zasad zdrowego odżywiania się. Nowy projekt przepisów, uzgodniony już wstępnie z ministrami UE i przyjęty podczas głosowania we wtorek, połączy rozdzielone, do tej pory, fundusze przeznaczone na mleko i owoce, a ich roczny budżet wzrośnie o €20 mln i wyniesie €250 mln.

 

\"rolnictwo,

 

"Zdrowa zbilansowana dieta jest podstawą dobrego zdrowia, niestety w UE spada spożycie owoców, warzyw oraz mleka. Dlatego wzmocnienie programu dystrybucji owoców i mleka w szkołach, poprzez zwiększenie jego budżetu oraz położenie nacisku na edukację żywieniową w ramach programu, jest dla nas niezwykle ważne. Parlament zapewnił także stabilność finansową programu, uniemożliwiając państwom członkowskim jednostronne ograniczanie jego funduszy lub zmianę kryteriów partycypacji w jego finansowaniu", powiedział Marc Tarabella (S&D, BE), odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdania i negocjacje.

Więcej lekcji o zdrowym jedzeniu, więcej sprawiedliwie rozdzielanych funduszy

Państwa członkowskie, które przystąpią do tego dobrowolnego programu pomocy, zobowiążą się do promowania zdrowszych nawyków żywieniowych, lokalnej żywności, ekologicznego rolnictwa oraz walki z marnotrawstwem jedzenia. Dzieci powinny również lepiej zrozumieć, na czym polega hodowla i uprawa, na przykład poprzez wizyty w gospodarstwach.

Parlamentowi udało się zdobyć dodatkowe €20 mln rocznie, w celu dofinansowania dystrybucji mleka, nabiału oraz edukowania dzieci. Dzięki temu, roczny fundusz przeznaczony na mleko wynosi: €100 mln, a fundusz przeznaczony na owoce i warzywa wynosi: €150 mln.

Posłowie wprowadzili także sprawiedliwszą dystrybucję funduszy pomiędzy państwami członkowskimi, ponieważ ustanowione zostały najważniejsze kryteria dystrybucji (udział dzieci 6-10 letnich w populacji oraz stopień rozwoju regionu w państwie członkowskim). Poziom funduszy przeznaczany w przeszłości na dystrybucję mleka również zostanie wzięty pod uwagę i zostanie zbilansowany zgodnie z nowym, minimalnym rocznym poziomem pomocy z UE, w przeliczeniu na dziecko.
Zdrowa żywność przedmiotem dystrybucji

Posłowie wprowadzili zmiany w liście produktów, finansowanych ze środków UE, chcąc zapewnić, że:

  • najważniejsze będą świeże produkty, których konsumuje się za mało i produkty lokalne, kosztem produktów przetworzonych, takich jak: zupy, kompoty, soki, jogurty, czy ser, które będą dostarczane tylko jako dodatek do świeżych warzyw, owoców, mleka oraz mleka bez laktozy
  • z programu wykluczone zostają słodziki oraz sztuczne polepszacze smaku, a produkty z ograniczoną ilością dodanego cukru, soli lub tłuszczu, będą mogły zostać częścią programu, w drodze wyjątku, pod rygorystycznymi warunkami, takimi jak zatwierdzenie ich przez narodowe organy zajmujące się ochroną zdrowia

Kolejne kroki

Nieoficjalnie uzgodnione rozporządzenie, które zostało przyjęte przez Parlament 584 głosami za, przy 94 głosach przeciw i 32 wstrzymujących się od głosu, musi zostać teraz oficjalnie przyjęte przez Radę. Nowe przepisy powinny zacząć obowiązywać od 1 sierpnia 2017 roku.


Program dystrybucji mleka w szkołach został stworzony w 1977 roku. Program dystrybucji owoców, zawierający również elementy edukacyjne został wprowadzony w 2009 roku. Oba programy zostały stworzone w celu promocji spożywania owoców, warzyw, mleka i produktów mlecznych, lecz dotychczas działały zgodnie z różnymi podstawami prawnymi i finansowymi.

Wszystkie 28 krajów członkowskich partycypuje w programie dystrybucji mleka, 25 krajów członkowskich (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Finlandii i Szwecji) bierze udział w programie dystrybucji owoców i warzyw. Niemal 10 milionów dzieci na terenie UE skorzystało z programu dostarczania owoców do szkół, a 19 milionów z programu dotyczącego mleka w latach 2013-2014.

Spożycie owoców, warzyw i mleka stale spada na terenie UE. Ponad 20 milionów dzieci w UE ma nadwagę, a nastolatki jedzą średnio tylko od 30% do 50% zalecanej dziennej ilości owoców i warzyw.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Joseph Morris

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here