Gospodarka odpadami – szanse, zagrożenia i nowe technologie

Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska dokonał uroczystego otwarcia konferencji pt. „Gospodarka odpadami – szanse, zagrożenia i nowe technologie”  podczas targów POLEKO 2009. Rozpoczęcie konferencji poprzedziło podpisanie potwierdzenia o dofinansowaniu kolejnego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

25 listopada 2009 r. na konferencji prasowej zorganizowanej w trakcie Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu miało miejsce uroczyste podpisanie potwierdzenia o dofinansowaniu z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla projektu „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela”. Potwierdzenie o dofinansowaniu w obecności mediów podpisał Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. W imieniu beneficjenta dokument odebrał Bernard Jasiński, Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich.

Projekt „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela” realizowany będzie na obszarze gmin Krobia i Pogorzela w powiecie gostyńskim oraz na obszarze gminy Kobylin w powiecie krotoszyńskim. W wyniku realizacji tego projektu powstaną dwie nowe oczyszczalnie ścieków dla aglomeracji Pogorzela i Kobylin oraz zostanie wybudowane 75,76 km sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do nowopowstałych oczyszczalni oraz istniejącej oczyszczalni w Rokosowie. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 76 015 797 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi kwotę 40 603 077 zł.

Po konferencji prasowej Stanisław Gawłowski dokonał uroczystego otwarcia konferencji pt. „Gospodarka odpadami – szanse, zagrożenia i nowe technologie” organizowanej przez Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Ministerstwie Środowiska. Dwudniowa konferencja (25-26 listopada 2009 r.) organizowana w trakcie tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu jest zaadresowana do beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko. Poświęcona jest tematyce związanej z tematem przewodnim tegorocznych targów, czyli gospodarce odpadami. Na konferencji beneficjenci, jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorcy, zaprezentują projekty związane z gospodarką odpadami realizowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Ponadto w programie konferencji znalazły się takie tematy jak aktualny stan prawny i kierunki zmian legislacyjnych, technologie zagospodarowania odpadów i ich wpływ na środowisko, a także rozwiązania systemowe w innych krajach UE.

Kamera Telewizji Interaktywnej AgroNews była obecna na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska Poleko 2009. Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji na portalu AgroNews.com.pl.

Źródło: Ministerstwo Środowiska, www.mos.gov.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here