Grupa Wyszehradzka o przyszłości WPR

– Spotykamy się w bardzo ważnym momencie dyskusji nad kształtem przyszłych ram finansowych unijnych polityk, w tym także Wspólnej Polityki Rolnej – powiedział minister Stanisław Kalemba, rozpoczynając spotkanie ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Rumunii, Bułgarii i Słowenii.

Delegacje ministerstw rolnictwa Czech, Słowacji, Rumunii, Słowenii, Węgier i Bułgarii przybyły do Warszawy na zaproszenie polskiego ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Rozmawiano na temat ogólnych ram budżetowych, płatności bezpośrednich i środków na rozwój obszarów wiejskich oraz na temat zazielenienia. Głównym celem dzisiejszego spotkania było wypracowanie oświadczenia w kwestii przyszłości unijnej polityki rolnej.

Ministrowie uzgodnili wspólne podejście do ważnych kwestii finansowania, a mianowicie wyrównywania dopłat bezpośrednich tak, by były one sprawiedliwe i nie zakłócały warunków działania sektora rolnego na jednolitym rynku unijnym oraz odpowiedniego budżetu WPR.

 

\"\"

 

Zarówno minister Stanisław Kalemba jak i szefowie zagranicznych delegacji podkreślali, że mówienie jednym głosem daje szansę na to, aby stanowisko i potrzeby regionu były dostrzegane i słyszalne w całej Europie.
– Pragniemy, aby ściślejsza współpraca zaowocowała zwiększeniem naszej skuteczności w trakcie rozmów i negocjacji w Europie. Jesteśmy zgodni w kwestii wysokości budżetu, popieramy propozycję Komisji Europejskiej i będziemy dążyć do tego, by budżet na lata 2014-2020 był zbieżny z tym, co zaproponowała Komisja Europejska.
 

Natomiast krytycznie oceniamy zarówno projekt cypryjskiej Prezydencji jak i przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya – powiedział polski minister i dodał, że podpisanie dziś przygotowanego wspólnego oświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Rumunii, Bułgarii i Słowenii nastąpi w przyszłym tygodniu tak, aby na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa można je było zaprezentować na forum całej UE. Stanisław Kalemba wyjaśnił, że ze względu na specyfikę poszczególnych państw istnieje potrzeba doprecyzowania szczegółów związanych z finansami i konsultacji wewnętrznych.

Minister Kalemba zaapelował o poparcie polskiego stanowiska dotyczącego poziomu płatności w wysokości średniej unijnej z roku 2013. Ministrowe jednoznacznie opowiedzieli się za uproszczeniem polityki rolnej w tym kontynuacją SAPS oraz redukcją wymogów dla rolników zaproponowanych przez Komisję Europejską w ramach zasady zazielenienia WPR.

Zdaniem uczestników dyskusji fundusz rozwoju obszarów wiejskich powinien odzwierciedlać dystans rozwojowy danego państwa członkowskiego oraz zapewnić państwom odpowiednią elastyczność w programowaniu polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Było to już drugie w tym roku, organizowane przez Polskę, spotkanie ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej oraz Rumunii, Bułgarii i Słowenii. Wszyscy szefowie zagranicznych delegacji podkreślali dużą wartość merytoryczną dzisiejszego spotkania i wyrazili swoje zadowolenie z wypracowania wspólnego stanowiska.

Tradycyjnie już w programie wizyty znalazły się również spotkania towarzyszące, które zawsze są dodatkową okazją do przedyskutowania najbardziej istotnych, a czasem spornych kwestii. Natomiast gospodarzom dają możliwość prezentacji bogactwa i różnorodności kraju. Tym razem delegacje zaproszono do zwiedzenia Zamku Królewskiego.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here