Harmonogram PROW. Najbliższe terminy naborów

Premie dla młodych rolników czy modernizacja gospodarstw – na te działania niebawem ruszy nabór wniosków. Z jakiego jeszcze wsparcia PROW będzie można skorzystać w tym kwartale i w całym 2018 roku?

rolnictwo, portal rolny, prow, pomoc unijna dla rolników, prow 2014-2020, WPR, młody rolnik, modernizacja gospodarstw

W I kwartale 2018 roku planowane są nabory m.in. na:

  • poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – nabór obszar d

  • poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników”

  • poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – nabór na operacje za wyjątkiem operacji związanych z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF)

  • poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – nabór na operacje za wyjątkiem operacji realizowanych w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)

  • poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – zakłady przetwórcze


Cały harmonogram PRWO 2014-2020 dostępny jest TU.

Będzie więcej na obszar d?

W toku realizacji programu PROW 2014-2020 zwiększono budżety przeznaczone m.in. na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Współpraca”, „Rozwój usług rolniczych”, „Scalanie gruntów”.

Resort rolnictwa nie wyklucza dalszych przesunięć  środków.

– Monitoring realizacji poszczególnych działań jest prowadzony na bieżąco i w przypadku potrzeby dokonania przesunięć środków, będą podejmowane odpowiednie prace w tym zakresie – wyjaśnia minister Krzysztof Jurgiel w odpowiedzi na interpelację posłów Jarosława Sachajki i Norberta Kaczmarczyka w sprawie środków przeznaczonych na modernizację w gospodarstwach rolnych.
 

W odniesieniu do naborów planowanych do ogłoszenia w pierwszej połowie 2018 r. dla szeregu działań i poddziałań zostaną udostępnione pozostałe do rozdysponowania limity środków.

– Limit dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” i projekty związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar d) wyniesie ok. 609 mln euro. W przypadku gdy zapotrzebowanie na środki przekroczy dostępny limit, niewykluczone jest przesunięcie dodatkowych środków – zapowiada resort rolnictwa.

Trzy lata „Modernizacji gospodarstw rolnych”  w liczbach

Wg stanu na 19.11.2017 r., w ramach instrumentu PROW 2014-2020 p.n. „Modernizacja gospodarstw rolnych” złożono łącznie 34 505 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 7 399 275 632,88 zł, z tego:

  • 2 471 wniosków w ramach naborów przeprowadzonych w 2015 roku, dedykowanych producentom prosiąt (obszar a), producentom mleka krowiego (obszar b) i producentom bydła mięsnego (obszar c);

  • 30 523 wnioski w ramach naborów przeprowadzonych w 2016 roku, gdzie poza trzema wspomnianymi obszarami składane były również wnioski na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar d);

  • 1 511 wniosków w ramach naborów przeprowadzonych w 2017 roku, dedykowanych producentom prosiąt (obszar a), producentom mleka krowiego (obszar b) i producentom bydła mięsnego (obszar c).

Umowy o przyznaniu pomocy zawarto dla 13 449 projektów o wartości 2 791 964 318,95 zł, natomiast płatności otrzymało 2 096 beneficjentów, w łącznej wysokości  314 493 141,82 zł. Do końca października br., w pełni ukończyło swoje inwestycje 1 195 beneficjentów.

W perspektywie finansowej  PROW 2014-2020 na „Modernizację gospodarstw rolnych” przewidziano 2 499 997 963 euro. Najbliższy nabór na obszar d zaplanowany jest w I kwartale 2018 roku. Natomiast przyjmowanie wniosków na obszary a, b, c ma się odbyć w II kwartale 2018 roku.

oprac. Kamila Szałaj, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here