Ile przeznaczono na rolnictwo w budżecie państwa na 2020 roku?

Ile wyniosą wydatki na rolnictwo w 2020 roku? W budżecie przewidziano skonsolidowaną kwotę wydatków na politykę rolną i rybacką na poziomie 18,93 mld zł.

wydatki na rolnictwo

Skonsolidowana kwota wydatków zostanie przeznaczona w szczególności na:

  • Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych – 0,45 mld zł
  • Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej – 0,11 mld zł
  • Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego – 1,05 mld zł
  • Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego – 0,37 mld zł
  • Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności – 16,65 mld zł
  • Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych – 0,29 mld zł.

– W ramach funkcji realizowane są zadania związane z rolnictwem, regulacją i stabilizacją rynków rolnych i żywnościowych, rozwojem obszarów wiejskich oraz rybołówstwem. Celami funkcji jest poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, a także tworzenie i utrzymanie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego. W szczególności działania państwa w tym obszarze obejmują zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, roślin genetycznie zmodyfikowanych, hodowli i produkcji zwierzęcej, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Państwo odpowiada także za wspieranie gospodarstw rolnych, kształtowanie ustroju rolnego i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury wsi, a także wspieranie promocji produktów rolno-spożywczych. Ponadto realizuje działania z zakresu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego – czytamy w ustawie budżetowej na 2020 rok.

oprac. Kamila Szałaj, żródło: Ministerstwo Finansów, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here