Innowacje i zrównoważone rolnictwo – Bayer zaczyna sezon!

Firma Bayer zaprezentowała nowości w swojej ofercie na sezon 2019 w zakresie innowacyjnych środków ochrony roślin oraz nową odmianę kukurydzy.

Joerg Rehbein, Head of Central & Eastern Europe Crop Science, Bayer
Joerg Rehbein, Head of Central & Eastern Europe Crop Science, Bayer

Konferencję otworzył Joerg Rehbein, Head of Central & Eastern Europe Crop Science, Bayer przedstawiając wyzwania, przed którym stoi współczesne rolnictwo: Świat potrzebuje wyższej efektywności rolnictwa i zrównoważonego podejścia, uwzględniającego poszanowanie środowiska – mówi Joerg Rehbein.  – Wzrost populacji, zmiany klimatyczne, kurczenie się zasobów wymagają od rolnictwa nowego podejścia i innowacji: problemów jutra nie da się rozwiązać wczorajszymi metodami. Dlatego Bayer propaguje transformację cyfrową w rolnictwie, innowacje i rozwiązania wspierające zrównoważoną produkcję żywności – dodał.

Innowacje w ochronie zbóż

Dariusz Szymański, Bayer Crop Science.

Bayer w tym roku wprowadza innowacyjny środek do ochrony pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta – Huzar Activ Plus.

Jest to kompleksowe, proste i wygodne rozwiązanie problemu chwastów w zbożach. Huzar Activ Plus skutecznie zwalcza uciążliwe chwasty bez konieczności wykonywania mieszanek zbiornikowych. Środek działa na ponad 50 gatunków chwastów – jednoliściennych (takich, jak miotła zbożowa, owies głuchy, wiechliny, chwastnica jednostronna) oraz dwuliściennych (m.in. fiołek polny, chaber bławatek, jasnoty, rdesty, przetaczniki). Ma działanie nalistne i odglebowe, a efekt jest szybko widoczny – mówił Dariusz Szymański z Bayer CropScience.

Huzar Activ Plus najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty. W jego składzie znajdują się: jodosulfuron 10g/l, tienkarbazon 7,5 g/l oraz 2,4 D 300 g/l. Nowa, lepsza formuła Huzar Activ Plus – dzięki tienkarbazonowi – stabilizuje działanie na chwasty jednoliścienne oraz zapewnia skuteczne zwalczanie dwuliściennych. Herbicyd cechuje wygodna forma: płynna formulacja OD zapewnia równomierne pokrycie i szybkie pobieranie herbicydu przez chwasty oraz odporność na zmywanie przez deszcz.

Środek cechuje elastyczny termin stosowania, a także brak ograniczeń w uprawie roślin następczych. Herbicyd można stosować wiosną do fazy pierwszego kolanka zbóż.

Produkt charakteryzuje łatwość stosowania: jeden produkt, jedna dawka 1L/ha.

Radosław Suchorzewski, Bayer Crop Science

Nowości w herbicydach i zaprawach

Radosław Suchorzewski z Bayer CropScience przedstawił środek o nazwie Bandur. Jest to herbicyd do ochrony ziemniaka, marchwi, pasternaku, cebuli z siewu, czosnku, pietruszki, grochu, słonecznika, kminku zwyczajnego.

Bandur to herbicyd sprawdzony na milionach hektarów różnych upraw w Europie i na innych kontynentach – teraz dostępny również w Polsce – zaznaczył Radosław Suchorzewski.  To herbicyd selektywny, o działaniu kontaktowym. Substancją czynną jest aklonifen – to jedyna znana substancja czynna, która równocześnie pełni rolę dwóch substancji. Działanie aklonifenu związane jest z hamowaniem dwóch enzymów aktywnych odpowiedzialnych za syntezę chlorofilu oraz syntezę karotenoidów.

Preparat działa na różnorodne chwasty: wrażliwe są chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, średnio wrażliwe – rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty). Odporna na działanie preparatu jest iglica pospolita. Preparat można stosować w takich uprawach, jak ziemniak, marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, cebula, czosnek, groch na suche nasiona, słonecznik, kminek, a także na plantacji wierzby energetycznej oraz w szkółkach drzew iglastych.

Po zastosowaniu środek pobierany jest przez liścienie oraz koleoptyl chwastów. Aklonifen nie jest pobierany przez korzenie, stąd wilgotność gleby oraz temperatura w czasie zabiegu nie mają aż tak wielkiego znaczenia. Najlepiej działa na chwasty w trakcie ich kiełkowania i wschodów oraz na chwasty w fazie liścieni. Bandur, stosowany doglebowo, tworzy na powierzchni gleby tzw. „powłokę ochronną”. Środek pozostaje aktywny przez  2-3 miesiące po zabiegu, ograniczając zachwaszczenie wtórne.

W zależności od uprawy Bandur stosowany jest w dawce 2,5-3 l/ha  jako zabieg jednorazowy (przedwschodowy) lub w dawkach dzielonych (zabieg przed i po wschodach). Bandur to alternatywa dla ochrony upraw, w których wcześniej stosowano herbicydy oparte na linuronie.

Dużo uwagi poświęcono także zaprawie Emesto Silver 118 FS.  Jest to Fungicyd w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu układowym do zaprawiania bulw sadzeniaków ziemniaka przeciwko rizoktoniozie i  parchowi srebrzystemu. Zawartość substancji czynnych: penflufen (związek z grupy karboksyanilidów) – 100 g/l (9,84 %) protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 18 g/l (1,73 %).

Nowa podgrupa chemiczna, nowy sposób działania

Tomasz Gasparski, Działu Rozwoju i Rejestracji Bayer Crop Science

Tomasz Gasparski z Działu Rozwoju i Rejestracji CS Bayer, przedstawił nowy insektycyd do stosowania w uprawach sadowniczych i ogrodniczych Sivanto Prime 200 SL. Substancją czynną jest flupyradifuron (substancja z grupy butenolidów) – 200 g/l (17,09%).

CONVISO® SMART – nowy system zwalczania chwastów

CONVISO® SMART to innowacyjna technologia ochrony buraka cukrowego przed chwastami. System składa się z dwóch uzupełniających się komponentów: nasion SMART KWS (innowacyjne odmiany buraka cukrowego KWS odporne na herbicydy z grupy ALS i herbicyd CONVISO ONE (nowy herbicyd o szerokim spektrum działania bazujący na inhibitorach ALS) – powiedziała Dorota Muszyńska, doradca ds. buraków cukrowych i zapraw nasiennych Bayer.

Dorota Muszyńska, doradca ds. buraków cukrowych i zapraw nasiennych Bayer Crop Science

CONVISO ONE to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, przeznaczony do stosowania wyłącznie w odmianach buraka cukrowego posiadających odporność na herbicydy z grupy inhibitorów ALS. Nasiona SMART KWS to innowacyjne odmiany buraka cukrowego KWS odporne na nowe herbicydy z grupy ALS. Odmiany Conviso Smart powstały w wyniki zastosowania klasycznych metod hodowli z zastosowaniem krzyżówek wstecznych dla stopniowego podniesienia potencjału plonowania i jednoczesnego utrwalenia pożądanej cechy odporności.

DKC 3787 – nowa odmiana kukurydzy

W 2019 roku DEKALB wprowadza na rynek najnowszą odmianę kukurydzy typu dent w segmencie średniopóźnym (FAO270), z przeznaczeniem do uprawy na ziarno i bioetanol.

Katarzyna Gallewicz Menadżer ds. Marketingu Produktów Nasiennych

DKC 3787 to odmiana o unikalnym połączeniu bardzo wysokiego potencjału plonowania na ziarno oraz wczesności – plonuje na poziomie najpóźniejszych odmian przy relatywnie niskiej wilgotności ziarna w czasie zbioru – powiedziała Katarzyna Gallewicz Menadżer ds. Marketingu Produktów Nasiennych.Wydaje bardzo wysokie plony ziarna na poziomie najpóźniejszych odmian możliwych do uprawy na terenie naszego kraju. W doświadczeniach łanowych DEKALB w 2018 roku w miejscowości Gumna DKC 3787 osiągnęła rekordowy plon 15.9 t/ha przy wilgotności 18,3%.

Cechuje ją dobry wigor wiosenny, średnio wysokie rośliny z nisko zawieszonymi kolbami oraz wysoka tolerancja na wyleganie łodygowe i korzeniowe. Koszulki okrywające kolby są luźne, co ułatwia oddawanie wody i przyspiesza zbiór. Odmianę cechuje wysoka odporność na fuzariozę łodyg i kolb. Jest polecana do uprawy na wszystkich stanowiskach glebowych w centralnej i południowej Polsce.

Oprac. i fot.: Marta Nowak-Woźnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here